Undersökning om säkerhetsmedvetande på skolorna

Jag lovade sist att presentera en undersökning om säkerhetsarbetet på skolorna. Vi har alltså låtit intervjua ett antal rektorer på gymnasieskolor runt om i landet.

Du kan läsa den i sin helhet här (PDF).  Det är en rätt skrämmande och minst sagt ojämn bild av skolornas säkerhetsmedvetande som visas upp.

För den som inte orkar eller hinner läsa hela undersökningen så sammanfattar jag den lite här:

  • 62 % av gymnasiekolorna säger sig inte alls varade oroade av hoten om dödskjutningar även efter hoten mot KTH.
  • Samtidigt anser 17% av gymnasieskolorna att risken är mycket stor eller ganska stor att ska ske dödsskjutningar på skolor i Sverige de närmaste två åren.
  • 50 % av gymnasieskolorna har inte uppdaterat sin säkerhets- eller riskplan de senaste sex månaderna. Alltså ingen åtgärd efter KTH-hoten.
  • 60 % av gymnasieskolorna har inte tagit del av de viktiga erfarenheter som gjorts i Finland efter dödsskjutningarna på skolor där.
  • 32 % av gymnasieskolorna saknar rutiner om riskbedömningar för hotbilder om våld.
  • 15 % av gymnasiekolorna har haft problem med anlagda bränder i sin skola.

Det finns också en intressant koppling till mobbing och kränkningar eftersom i stort sett alla, i ett internationellt perspektiv, förövare av såna här grova våldsbrott har visat sig varit utsatta för hot/kränkningar. Därför frågade vi också skolorna om de hade någon plan mot kränkande behandling vilket alla svarade ja på.

Det låter ju bra. Men den statliga myndigheten Skolinspektionen är inte lika imponerade. I en nyligen publicerad granskning som de låtit göra så visade det sig att 90 % av de granskade skolorna i saknar en årlig plan mot kränkande behandling som lever upp till lagen!

Det finns anledning att återkomma i ämnet.

Bevakningskameror

Såg ni förresten att en branschöverenskommelse har träffats mellan SABO och Fastighetsägarna, och granskats av Datainspektionen avseende den personliga integriteten, om kameraövervakning i hyresfastigheter. Riktigt bra tycker jag och tragglar man sig igenom den byråkratiska texten i överenskommelsen (orkade nästan hela) så är den ett gott exempel på hur man kan öka människors trygghet och samtidigt tänka på att Storebror inte ska se dig överallt.

På tal om kameror. Riktigt bra är också att SL nu beslutat att sätta upp bevakningskameror i de de ytrymmen ( på T-centralen, Slussen m fl) dit ordningsvakter för de personer som omhändertas i tunnelbanan. Det är något jag förespråkat i flera år. Nu behöver inte längre ord stå mot ord när folk som omhändertagits anser sig utsatta för övergrepp.

Min kommentar i förra inlägget om Securitas köp av Seccredo rörde tydligen om i grytan ordentligt… Många har hört av sig…