Mycket bra arbete säkerhetspolisen. Tillslag i Tyresö i samarbete med polisen övriga.

Den islamiska förening i Tyresö som Säpo gjorde tillslag hos på torsdagen har tagit emot statliga bidrag på nästan en halv miljon.

Pengarna har fördelats via Sveriges muslimska förbund, som nu fryst föreningens medlemskap.

– Vi stoppade bidraget från och med i går, säger Tahir Akan, ordförande för Sveriges muslimska förbund.

Text från Aftonbladet också. Citat.

Lägg ner prestigen nu! Detta gäller alla som är berörda i områden avseende – dödsskjutningar – bomber och bränder m.m. Alla kan INTE allt, ibland rodnar jag när skribenter dyker upp som svampar i jorden och svamlar för att få stilpoäng.

Bilden har jag själv tagit nu på morgonen.

Hur ofta använder VI mobiltelefon i vårt uniformsyrke? Lämnas den privata i skåpet eller stängs av? Den franska byn Seine-Port i Sein-et-Marne-området söder om Paris, med strax under 2 000 invånare, har röstat för att förbjuda offentlig användning av smartphones.

Att stödja och hjälpa andra…

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.

– Sören Kirkegaard, Dansk Filosof 1813-1855