Påbörjade en undersökning avseende viljan att strida för Sverige om kriget kommer – fullföljde aldrig pågrund av tidsbrist. Men kommer att återuppta denna, var uppe i ca 100 personer, mycket intressant. Urvalet är födda i Sverige och inte , ålder 25-35 bara män.

Klart som ”fan” att rätt väktare och instruktioner gör så att det blir tryggare och mera säkert där ni arbetar och bor, lägg bara bort prestige beslutsfattare, beröm era koolegor om något bra görs.

Undertecknad har tagit bilden och elmoppe grabben kommer aldrig mera sälja knark i vårt kvarter, så är det.

Utan att be honom att dra åt ………….så kände han sig på ett proffisigt sätt iaktagen och han kände att det var dags att åka någon annastans, reviret och det offentliga rumet var upptaget av den polisiära förlängda armen.

Svensk Kommunbevakning AB. Vi uppvaktade honom. Kommer skriva mera om detta.