Det handlar om att minimera skjutningar – skjutningarna kommer också att se annorlunda ut framgent. Mera oskyldiga dessvärre. Siktet bör vara inställt emot…

Tyvärr och dessvärre kommer mera oskyldiga drabbas framgent, de geografiska områdena är och kommer bli ännu mera såkallat postnummer relaterade kriminella områden, man äger det område man bor i.

Exempelvis – detta är vanligare i andra länder, helt sonika – får vi inte tag på Josef som är skyldiga oss pengar m.m. då åker vi förbi där han bor och skjuter och de boende förstår att det handlar om Josef och på så sett satt press på honom, det kan bli rena ”galen” skjutningar med icke konsekvenstänk – vilket förekommer redan idag.

Det handlar också om de som skjuter och dess sinnesnärvaro samt dess uppdragsuppdragsgivare.

Ifrån myndigheter och näringsidkare. Ni bör ha siktet inställt mera på de som förser dessa, allt handlar om vem som äger ytan där försäljning sker samt offentliga rummet. Jag har många bra exempel här.

Identifikation på ”springarna” de som står vid kiosken – deras avslösare, de som får stå där bara en timma och känna stolthet att man får vara med, bara så en timma.

Lägg galet mycket pengar här, timma – dag- vecka- månad – år. Ytan kvadraten över fotbollsplanen är vunnen både med teknik och människa – råttorna är borta – finns bra exempel.

Området – de som bor där och de som har den lokala insikten i de ekonomisk – sociala kommer att vinna……….

Kommer aldrig att lyckas bestämma över någon om NI/VI inte bor verkar där.

Däremot en stor Dialog samt ordagrant flytta de som stör – med att ej kunna återvända till området där de verkat i.

Hårda ord kan tyckas men har nu varit varit verksam i dessa förorter sedan 80 talet och sett förändringarna.

De som är de hårdföra i gängen eller släkten ska bort till annan ort efter avtjänat straff.

Inte att den utsatte ska behöva flytta för represalier.

Rättar inte bloggen – grammatiskt m.m. inte på 12 år – skriver bara rakt upp och ner.

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.