Bevakningsbranschen kommer att förändras mycket nu och tio år framöver – de som är snabba att ställa om kommer vara med om marknadsandelarna. De som inte har krigskassan blir torskarna…….

Vi går in i en lågkonjunktur och tillväxten kommer att mattas av under 2019.Bostadsbyggandet har under senare år gett stora bidrag till konjunkturuppgången. Även inom industrin förväntas investeringstillväxten att minska under 2019 – okej detta är ju så som det är men vad har då det med säkerhetsmarknaden att gör över en tio års period.

Jo – vi har skapat en Bevakningsmarknad där det vuxit fram två – fem aktörer som där ägarna i stora där inte har direkt produkt kunskap om den Svenska marknaden.

Historik. Kortfattat sådan. Kommer ni ihåg ni som var med under ABAB glans dagar – det var ett monopol på alla statliga beskickningar såsom Ambassader – Tunnelbana – Systembolaget m.m. Många poliser – militärer m.m. rekryterades hit som chefer.

När detta sedan konkurrens utsattes så blev man tvåa direkt i de flesta upphandlingar och detta är ett arv som per de facto har legat kvar i detta bolag fortfarande som nu mera heter Avarn – visst chefer byts ut och nya kommer in och det är ett helt nytt bolag.

Men mina vänner på Avarn – det är inte det som är saken hur ni gör inom väggarna det skiter VI i som är utomstående betraktare det är ju hur ni upplevs. Ni är absolut inte ensamma om detta fenomen många i Bevakning och säkerhetsbranschen lider av detta.

Det spelar ingen roll när två halva bolag ska bilda ett helt bolag och dessutom på en marknad som håller på att avmattas. Där också kunder börja känna av leverans problem av en marknad som är sjukligt konservativ – nyskapandet lyser med sin frånvaro.

Där det nya hos aktörerna är att varje nyanställd eller  person på bolaget får en väska? Vad är nytänkandet och kraften till att komma med nya idéer och tankar på att driva utvecklingen framåt till våra kunder?

Tiden och kraften i de bolag som jagar  nya marknadsandelar försvinner i  de egna rummen för att jaga pengar. Tyvärr så har Sverige bara en ledande aktör just nu. Sedan kan man gå ut ¨som en femma eller nummer sex på marknaden och stoltsera med ett nytt uppdrag för ”skitpriser” för just nu så prisar alla aktörer som jagar den ledande aktören och det kommer att straffa sig över tiden. Spelar ingen roll om hur rik ägaren  eller ägarna är över en tio års period så kommer de ske förändringar och då i negativ bemärkelse. DE  som inte har kunskapen och kraften att ställa om i den nya tiden får och har redan problem.

Ironiskt nog så ser konkurrensverket på om Nokas – Avarn affären inte skulle strida emot lagen? I slutet på sjuttiotalet så ifrågasattes ABAB särställning på Svenska marknaden och dess rädsla för Securitas. Det som däremot borde lyftas upp på bordet är hur de olika säljavdelningarna på de fem i alliansbolagen diskuterar sina prisättningar. Ni kan inte längre jaga på priset – förödande för er. Ni skickar tillbaka vår stolta Bevakningskår 30 år i tiden. Kanske längre…….skärpning nu.

 

 

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.