Skjutningarna i förorten kan stoppas, två saker behövs. Det första – låt polisen vinna och kunna göra sitt jobb på riktigt!

God förmiddag.

Gå in slå hårt emot kända ställen adresser vänd upp och ner i hela stadsdelar om så behövs. Polisen ta hjälp av ordningsvakter som är speciellt uttagna och erkända olika delar dygnet runt bevakning med många  och då menar jag många vakter behöver absolut inte vara poliser.

Korta hårda straff skall utställas på alla som bryter emot ordningslagarna. Sedan kommer absolut det viktigaste.

Det som skedde i Vårby Gård får aldrig hända igen – aldrig att en oskyldig måste dö. Låt den mannen påminna oss.

Ni har alla varit i väktarträsket och mascherat – polis – domare – åklagare – advokat – läkare – näringstoppar m.m. Jag känner folk i ifrån alla skrån.

Jag var på ett möte och då kom diskussionen igång om väktare – en av mötesdeltagarna kallade vårt skrå för väktarträsket. Jag har hört det förut men nu reflekterade jag med förljusning när det sas. Jag liksom kickade igång medans min kamrat säger att han inte hörde. Skitsnack, han hörde visst. Jag vet varför.

Det personen sa var egentligen ett erkännande på vår existens. Vakt har alltid funnits genom alla tider och det är ett av de finaste yrkena man kan ha. Vi får förtroendet av många människor och till deras egendomar att bevaka så att ingen brand eller annan skada kan uppkomma genom slarv – våda – eller brottslig gärning.

Väktarträsket kommer vara kvar så länge vi människor är kvar i en eller flera grupperingar alltid någon som vaktar eller? Sedan min vän så kommer det träsket bara att öka. Om du nu tycker att du är för fin för det så passar det mig alldeles perfekt. Nu vet jag att just du inte menade detta.

Jag är stolt över detta. Kärt barn har många namn. Det finns många – jävligt många bra svenska medborgare som är fostrade där människor som absolut vet vad som är ditt eller mitt. Rätt eller fel. Som vågar ta en konflikt och lösa bara rakt upp och ner. Har en rättspatos som skulle få många politiker att likna små bäbisar.

För att få en långvarig process att skida i förorterna så behövs dessa förebilder på vardaglig basis. Så är det. Väktarträsket är den enda sanna vägen för att få ordning och reda där ute.

mvh

Håkan – jag vet.

Blåljus ny lag? De som attackerar ska minst få 10 år inlåsning. De som nu bombar vill bara undergräva polisens status. Nu fan backar alla normala i vårt samhälle upp polisen!

Detta jävla daltande. Jag får hela tiden sura uppstötningar av detta. När ska ni fatta att poliser måste backas upp i alla läger. Om de skjutit med sitt vapen i tjänst så ska man inte behöva gå igenom eld både internt massmedialt och hela baletten. Varför får polisen bära vapen? Jo för att använda det såklart.

Låt poliser som åker ifrån jobbet till och från bära vapen för att till krossa angrepp som kommer att ske för så kommer bli. Alla som jobbar med detta eller indirekt ser på olika lösningar som skydd. Ja ni hör hur det låter men det är sant.

Så är det.

Att sätta in militär i förorten är förvisso en kittlande tanke – men kära riksdagsmän börja ge polisen adekvat utrustning samt resurser nog för att gå in och städa upp. Vad är ni rädda för?

Herregud – nu börjas skiten. Ska vi lyssna på deras käbbel och skjutningarna fortgår. Vill ni veta vad jag tror – de skiter fullständigt i vad som händer. Hade det varit i deras bond samhällen där de uppväxta så hade det varit annorlunda. Nu pratar vi lilla Somalia bland annat. Helt annorlunda det är egentligen bara en stor minus siffra i balansen.

Rinkeby bidrar inte med ett skit till BNP är resonemanget troligtvis. Sedan börjar dårarna också skjuta ihjäl varandra dags att sätta in militärfordon. Militärer som de flesta säkert flytt ifrån skapar nog inte en bättre och tryggare boende miljö direkt.

Men för fan ge polisen mandat att gå in vända upp och ner på hålorna hitta vapen och knark m,m, Så då är första steget nått.

För varje dag som ni väntar förlorar alla på detta både i pengar och i människors liv och hälsa. Detta är kriminellt så som ni handlar nu politiker.

Det måste fan finnas en lag för er också som lyder något i stil med att om en politiker är så orubbligt jävla handlingsförlamad så kan både böter och fängelse finnas i straffskalan.

Är skatten och momsen betald?

Vem fan bryr sig snart…………………………………….

 

Fittjautredningen ska granskas för mig en självklarhet!

Så här var det mina vänner

Beslut i dag om Fittjautredning ska granskas
Publicerad 17 jan 2018 kl 05.17
I dag kommer justitieombudsmannen (JO) med sitt beslut om förundersökningen som legat till grund för det uppmärksammade åtalet gällande en misstänkt gruppvåldtäkt i Fittja ska granskas eller inte.
I mitten av december friades fem män av Södertörns tingsrätt för inblandning i våldtäkten. Händelsen ägde rum i Fittja i Botkyrka kommun sydväst om Stockholm sommaren 2016. Tre av männen hade åtalats för grov våldtäkt, två för medhjälp till grov våldtäkt.

I domen riktades skarp kritik mot polisutredningen, bland annat för bristande dokumentation av kvinnans vittnesmål. Det har också tagit lång tid, tio månader, för polisen att genomföra brottsplatsundersökningar på rätt plats. Flera personer har JO-anmält utredningen.

Domen har överklagats av både åklagaren och kvinnans målsägandebiträde.

 

Ta dessa …………………………….

Missa inte veckans brott ikväll med Leif GW Persson

Tjäna.

Leif GW Persson tar upp skjutningen mot en polismans villa i Västerås och spaningsledaren Johan Håvedal kommer till studion. I fallet med det 21 år gamla mordet på en receptionist på Wisby Hotell anser sig spaningsledningen ha hittat ett nytt, lovande spår. Dessutom ett reportage om överfallet på Svenska Spels VD Lennart Käll för snart två år sedan. I dagens historiska fall blickar vi tillbaka på det stora fångupproret på Tidaholmsanstalten sommaren 1994.

Håkan

En icke lojal ekonomi avdlening kan skapa kaos. Då menar jag inte bara strunta i att betala leverantörer eller dylikt.

Ekonomin är hos alla bolag trovärdigheten på något sätt – man kan inte sätta vem som helst att styra detta.

Jag var inte med min mentors resonemang förrän han var död. Vi diskuterade alltid om ärligheten i och kring denna och rapporteringen till VD men framför allt till de som satsat pengar. ägarna.

Det var ett bolag som vi hjälpte och det var enormt jobbigt för informationen kom alltid ut före innan den skulle om vad vi gjorde och inte.

Misstänkte allt och alla men det fattades något. Det var en gammal tant som var kvar i bolaget kom in en gång i månaden sedan spelade hon Bingo  med  övriga bekanta och en i det åldringsgänget hade en som ville ha en information med icke goda avsikter.

Du kan inte ha en som tar hand om din ekonomi som inte har respekten för pengar. Alla dessa saker egenskaper kan man ta reda på före anställningen bara höra av sig…………………

 

Det som däremot är jobbigt. Är när släktskap är involverade. Nu finns det lyckade sådant där stora hjärtan råder.

Men att ställa tillbaka klockan hos de som bara tagit och levererar in mindre och mindre till bolaget går inte. Du som konsult kommer att dömas bort på direkten. Dina förslag kommer att ratas en efter en. Vi tar ett exempel. Familjen CXY har ett bolag som heter Vamolt AB gör blöjor.

I familjen råder ingen tvekan. Chefen där är Karin. Karin har alltid betalt räkningarna  – av praktiska saker tycker Anton att det är skönt. Karin sitter också i samtliga Antons styrelser. Hon har också kort dit som är kopplade. Hon gör inga jobb åt bolagen men det råder ingen tvekan – han är en svag ledare på jobbet också. Så Karins bror jobbar som ekonomichef på Vamolt.

Det finns flera sätt att få till förändringar, vi väntar med vad VI gjorde utan kom in med synpunkter och lösningar på bloggen.

Att sparka någon var otänkbart men du var tvungen att lösa detta på annat sätt. Bolaget backade ca 150.000 tusen månaden omsättning ca 20 miljoner om året.

Vi hörs om ett tag. NI får mer info ju mer ni frågar. Lycka till. Vinnaren får ett pris………….

 

 

 

Att ha koll på pengarna är A och O. När jag haft bolag har jag valt att lita på andra att kunna betala och trycka på knappen. Har alltid fungerat då det gäller betalningsströmmarna. Att ha alla hattarna i ett bolag blir döden på sikt.

Att springa runt och tappat kontrollen och planera och hantera så att man inte ska vara någon syndabock är jobbigt. Jävligt jobbigt och dessutom då när man tycker att alla sticker ifrån sitt ansvar och personen ifråga är helt blockad för hjälp. Ja då är det bara vänta ut fallet tills botten är nådd här också. Jag har sett det på nära håll några gånger. Det kan också komma osanningar som är helt jävla bissara.

Styrelsens roll
Styrelsens huvuduppgifter är enligt 8 kap 4 § ABL att svara för bolagets organisation och förvaltning, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens viktigaste funktion är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Därutöver har styrelsen också en kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från bolagets VD och ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Bolagets revisor har sedan aktieägarnas uppdrag att granska bl. a. styrelsens utförande av sina uppgifter.

En annan uppgift som åligger styrelsen är att se till att information och rapporter från bolaget är korrekta och förmedlas till berörda parter och intressenter som kan ha intresse av bolaget och dess utveckling. Det är inte bara ägarna som vill ha en fullständig, korrekt och rättvisande bild av bolagets finansiella ställning, utveckling mm, utan även andra intressenter såsom marknaden med leverantörer och kunder, de anställda och deras organisationer med flera.

Styrelsen ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningar upprättas och lämnas in till Bolagsverket. Om skatter inte betalas i tid kan styrelseledamöterna enligt skattebetalningslagen bli personligt betalningsansvariga för dessa och om årsredovisningar inte lämnas in kan styrelseledamöter enligt årsredovisningslagen bli personligt ansvariga för alla bolagets förpliktelser.

Styrelsen är ett kollektivt organ, dvs. beslut fattas av styrelsen genom majoritetsbeslut. Men varje styrelsemedlem har också ett personligt ansvar för sin åtgärder som styrelseledamot. Därutöver har en styrelseledamot enligt lag särskilda uppgifter, nämligen ordföranden.

Ordförandens roll
I en styrelse som har mer än en ledamot skall styrelsen ha en ordförande. Ordförandens roll är i stort, att leda styrelsens arbete, att se till att sammanträden hålls när det behövs och att styrelsen är beslutför, vilket den normalt är om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid styrelsens beslut gäller normalt den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för, om inte bolagsordningen föreskriver särskild röstmajoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst.

Arbetsordning m.m
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. I Arbetsordningen ska styrelsen redovisa hur styrelsearbetet ska gå till i praktiken. Bland annat ska det framgår hur styrelsen har delat upp arbetet inom sig. I arbetsordningen ska också framgå hur ofta man ska sammanträda och om styrelsesuppleanterna ska delta. Bolag där styrelsen endast har en styrelseledamot är undantagna från kravet på att upprätta en arbetsordning.

Om styrelsen har utsett en VD ska styrelsen utfärda instruktioner för VD:s arbete och arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Detsamma gäller om styrelsen har inrättat andra organ t.ex. ett arbetsutskott.

Firmateckning
Enligt ABL är det styrelsen som är bolagets ställföreträdare, dvs. tecknar bolagets firma. Styrelsen kan utse särskilda s.k. firmatecknare som genom utseendet och registrering i bolagsregistret ges rätt att teckna bolagets firma. En firmatecknare har dock inte rätt att teckna firman med mindre än att han också har fått ett uppdrag att göra det. Ett sådant uppdrag måste komma från någon som har rätt att beslut i frågan.

ABL att sköta bolagets löpande, operativa, verksamhet och att ansvara för att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lagen. VD är alltid behörig att företräda bolaget inom sitt legala ansvarsområde.

Blir jävligt jobbigt att ha alla roller eller?

Framtidens bevakningen hur ser den ut då? Kan företag som Nordisk Bevakningstjänst vara med? Hur ser bevakningsmannenut?

Jag bara spånar på. Lånade ut mig själv till ett äldre boende och höll en utbildning om hur de ska skydda sig. Äldsta åhöraren var 102 år gammal och klart aktiv i diskussioner m,m,

Om ca 10 år kommer Sveriges befolkning de äldre bestå av 30 procent! Hallå – Ifrån 65 år och framåt pratar vi alltså om.

Vad är kriminellas bästa källa för att komma åt pengar?

På 80 talet garvade en vakt kompis åt mig då jag berättade hur det kommer att se ut – berättade att det kommer springa runt massa nysvenskar och kriget med  olika religioner kommer storma fram. Faktum är att alla med blöjor på skallen som jag såg stormade fram har tacksamt nog  uteblivit men det är ett hot och deras vapen kommer bli tyngre och bomber och sprängningar kommer öka.

Våra äldre kommer både behöva vård och omsorg av kvalité inte servera min svärmor gaffel och gröt – kall dessutom. Det vill inte en dam på 90 år äta.

De grundläggande sakerna hur vi behandlar måste tillbaka. Så är det.

Entreprenören som bara kör på – riskapitalisten – tjänstemannen som alltid säkrar och vill äta filmjölk och gå i pension.

Dessa tre kategorier av flera  är spännande låt oss börja med den första – entreprenören. Det finns olika entreprenörer givetvis men det finns ett hål som alla måste simma igenom lik spernien emot äggen – det hålet och när man har gått igenom det som spermien då har man förlorat sin oskuld liksom.

För vissa entreprenörer kallar det att göra en exit. En exit kan gå jävligt bra eller illa det som jag vill säga är att båda har mist sin oskuld om det är första gången det görs.

Jag kan säga att jag har varit en sjukt galet bra rådgivare till människor som vill ha hjälp med sina företag när man kört fast men när det gäller mig själv så kör jag alltid fast i spåret det kan göras bättre och då fastnar det.

Människor som då gjort exit som gått bra är inte lika intressanta tycker jag som de som rest sig efter en jävla smäll men ändå har en skada av detta. Men det som är intressanta med människor som gjort en resa och tjänat pengar och gör något vettigt av dessa .

Alla entreprenörer som också tjänat stora pengar ljuger. Alla som säljer och tjänar pengar som varit bra entreprenörer tappar bort sin själ när man säljer. Själv skämdes jag också av att jag tyckte att det var så sjukt korkat men ändå gjorde jag det. Finns många antaganden om varför jag sålde min del. Frågar du mig idag så skulle jag svara ärligt men det gör nästan ingen svara ärligt menar jag.

Sen då när barnet kommit och alla jublar,  pengarna kommer och risk kapitalisten gjort. Fy fan det är liksom efterbördsskedet  när kvinnan fött. Det blir jävligt kladdigt kring tjänstemännen. Här finns miljoner olika reaktioner. Går inte in på det nu.

Men entreprenören som vill göra exit eller ta in andra parter och aldrig kommer tillskott –  om du blivit lovad något – dra och stick därifrån. Du kommer garanterat bli som den misshandlade kvinnan. Det som är totalt sjukt är att dessa entreprenörer som tror att alla ska jobba gratis för de precis som den normalaste i hela världen är och har hamnat helt galet fel. De som kommer till insikt sedan har tappat känslan ändå. De entreprenörer som vill öka trycket och ändå vara majoritetsägare samt göra en exit i bra bemärkelse är få men det finns jag känner några.

Nu snöade jag in på annat. Jag kommer jobba på – skoj ju.