Kriminalvården! Testa och ”kör” ett privat alternativ, för mig är det självklart att vi ska prova ett privat fängelse.

Polisen ökar sina resurser – inlåsningen av ”busar” och andra rövare kommer att öka samt att straffen  kommer bli längre. Hårdare domar kommer att dömas. Nu kommer det verkligen bli ett läge där en privat aktör kan få lämna anbud att driva ett privat fängelse. Det finns privata sjukhus mina vänner.

Låt alla anbudsgivare vara med ifrån start till mål. Allt ifrån kostnad att bygga samt driften av detta, jag är och kommer vara övertygad om att detta blir en mera kostnadseffektivare lösning för Sveriges skattebetalare.

Vi höras

Håkan

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.