Panaxia gate fortsätter nu i hovrätten den 26/1 2015. Grundarna till Panaxia går nu rond två.

Hej mina vänner, ja då fortsätter spektaklet. Över 5000 företag drabbade, nedan kommer lite av företag som varit ”insmetade” i denna historia.

Året var 2012 och hösten hade gjort sin intåg i Stockholm, så skulle man kunna börja denna bok. Håller på med en bok om detta med en känd spökskrivare som själv är författare och journalist.

Forex satt i styrelsen och var en stor ägare Forex förlorade mycket pengar i denna härva. Sparbanken 1826,  satt i styrelsen och många säger att det var dessa som drog ur proppen.

Handelsbanken förlorade 50 miljoner kronor ca och var husbank men det kommer mera här. Foyen, med den jäviga advokaten. PWC kommer mera här. AIK oskyldiga trots allt.

Danske Bank  mitt privata företag. Advokat byrå Lindahl konkursförvaltare. Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Ekobrottsmyndigheten samt polisen.

Detta som finns ovan är bara ett axplock av företag samt myndigheter som varit inblandade på ett eller annat sätt i Panaxia härvan. Nu väntar jag i alla fall med spänning vad som kommer ut av detta i hovrätten.

 

Vi höras!

 

 

Nya polisorganisationen inte alla som står och jublar! Läs och fundera.

Hej mina vänner, detta är läsvärt som professor Bo Wennström skriver. Ta någon minut och läs och fundera. Det är ett tag sedan han skrev detta.

imagesCACVIHEX

Miljardsatsningarna på den svenska polisen under alliansregeringen måste ses som ett stort misslyckande. Trots att vi har fler poliser än någonsin tidigare har resultaten uteblivit och andelen uppklarade brott går till och med nedåt.

Den högsta ansvariga, före detta justitieminister Beatrice Ask, har vid upprepade tillfällen sagt att hon är besviken på Polisen och resultaten av verksamheten. Men hon har under sin ministertid inte förmått styra om kursen.

I min bok ”Svensk Polis – Pusselbiten som inte passar in”, som kommer ut i dag, beskriver jag vägen fram till den historiska reform som träder i  kraft den 1 januari 2015. En av slutsatserna i boken är att de ansvariga politikerna abdikerade från sitt ansvar och överlät till topptjänstemännen att sätta agendan för omorganisationen. Beatrice Ask är svag som justitieminister och när hon tillträdde hade hon dessutom en svag statssekreterare vid sin sida. Det ledde till att tjänstemännen tog över och det var framför allt en person som fick osedvanligt stor makt och fria tyglar: expeditionschefen vid justitiedepartementet Nils Öberg, nu generaldirektör för Kriminalvården.

Nils Öberg blev ordförande i Polisorganisationskommittén och hade också som expeditionschef inflytande över direktiven. Att en hög tjänsteman i  justitiedepartementet är ordförande för en offentlig utredning är tvivelaktigt rent konstitutionellt. Vem skulle exempelvis under den vidare beredningen av ärendet på departementet ha kunnat säga något överhuvudtaget när den högste chefen gett utredningen sin välsignelse? Utnämningen är också ett tydligt exempel just på hur makten i Justitiedepartementet tagits över av topptjänstemännen. Redan i det här stadiet läggs grunden till det feltänk som jag anser genomsyrar hela polisreformen.

Utredningen bakom den nya polisorganisationen har blint fokuserat på organisation och management. Den missade därmed något ytterst väsentligt, nämligen polisens särställning och hur den anförtrotts viktiga samhällsuppgifter som att upprätthålla ordning. Till det krävs befogenheter som att använda våld och tvång – befogenheter som ges i lag till ”polisman”, inte till myndigheten. Enskilda polismän har därför stor makt, vilket innebär en långtgående autonomi längst ut i organisationen. Styrningen av polisen har därmed två tydliga linjer och här ligger också förklaringen till varför den är så svårstyrd. I stället för att ta hänsyn till grundförutsättningar för polisen som institution, valde utredningen att lägga hela tyngdpunkten på management.

En följd är den mycket allmänt hållna kravprofil som gäller för polisområdescheferna i den nya polisorganisationen. Det ska räcka med allmänna ledarerfarenheter, att vara mål- och resultatinriktad och ha erfarenhet av förändring och utveckling. Det låter kanske bra – till dess man inser att dessa polisområdeschefer ska vara kommenderingschefer vid särskilda händelser.

Ta en högriskmatch i fotboll med förväntat huliganvåld, en allvarlig våldshandling eller ett terrordåd. Vid dessa tillfällen bildas en tillfällig organisation utifrån en bestämd plan. Då gäller det att kommenderingscheferna har rätt sinnelag och är operativt skolade. Det är inte säkert att de chefer som gjort karriär och är duktiga på till exempel målstyrning och budgetdisciplin också är bäst lämpade att leda kommenderingen vid sådana krävande insatser. Vi har historiska erfarenheter från till exempel utredningen av mordet på Olof Palme som förskräcker. Vi får hoppas att vi inte under de närmaste åren får en så allvarlig händelse som Utøya. Oddsen talar emot att svensk polis vid en sådan händelse skulle klara av de första kritiska timmarna.

Jag menar att Nils Öberg i hög grad bidrog till att utredningen fick detta managementfokus. Han har flera gånger anlitat enmansföretaget Enhancer, vars starkt ifrågasatta verksamhet bygger på managementgurun och psykoanalytikern Elliot Jaques filosofi om den optimala organisationen. Redan 2008 fick Enhancer i uppdrag av Justitiedepartementet att kartlägga polisens organisation. Företagets slutsatser har blivit till sanningar i flera officiella dokument, till exempel i regeringsbeslutet 2009 som gav Rikspolisstyrelsen i uppdrag att effektivisera Polisen och även i själva direktiven till Polisorganisationskommittén 2010.

I stället för att vända sig till managementkonsulter med en begränsad verktygslåda borde Beatrice Ask och andra ansvariga politiker ha börjat med att ställa de viktiga politiska grundfrågorna: Vad ska göras? Hur ska det göras? Vem ska utföra vad? Här behöver ett antal politiska val göras: Balansen mellan lagföring och prevention? Bestämma vad organisationen Polisen ska göra och vad som ligger på andra aktörer. Många arbetsuppgifter på områden som ordning och säkerhet, brottsutredning och förebyggande arbete sköts inte längre av Polisen. Särskilt tydligt är det inom ordning och säkerhet – till och med på Rikspolisstyrelsen är det privatanställda vakter som sköter in- och utpassering. Även utredningar av brott sköts många gånger av försäkringsbolag och privata jurister. När man gjort dessa hemläxor, och först då, kan man börja bygga en effektiv polisorganisation.

I varje debatt om Polisen, och varje uttalande som görs av politiker, går det att skönja två stereotypa argument som framförs som förklaringar till brister: ”den hopplösa organisationen” och ”de enfaldiga poliserna”. Den första sätter ljuset på organisation, den andra på individerna och gemensamt för synsätten är att de skapar ett avstånd till Polisen och poliserna. Som politiker kan man därmed två sina händer. Felet ligger där – inte här, hos dem – inte hos oss. Vi tillför mer pengar, vi inför allt mer raffinerade styrsystem, men inget hjälper ju? Beatrice Ask är inte ensam. Jag har hört många beslutsfattare ondgöra sig över ”den dåliga styrningen av polisen”, även i de intervjuer jag har genomfört med tidigare justitieministrar och rikspolischefer i arbetet med min nya bok. Men ingen tar ansvar, trots att ansvaret faktiskt är och har varit deras.

I stället för att stämma in i klagokören om den hopplösa polisorganisationen bör ansvariga politiker nu ta sitt ansvar. Budskapet till våra politiker och till den regering som får väljarnas förtroende i september är alltså: Gör om och gör rätt.

BO WENNSTRÖM

professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet

Detta tål att tänkas på – vi höras!

 

Så länge islamkritiker hotas, förföljs och mördas så ökar hatet emot dessa.

Hej mina vänner. Det måste finnas att vi dödliga kan ironisera människor med makt eller dess symboler, så har det alltid varit.

så kan det bliDet första ”Lövet” gör är att erkänna Palestina – klart att detta får människor att leta på. Jag har aldrig hört något gnäll här hur han framställs. Ingvar Carlssons första bilder på hur han framställdes som en sko fick ju lite rubriker. ”Dojjan” det som däremot förvånar mig är att inte Göran Persson blev mer avbildad en hans gamla lumpen bild.

 

kim Detta är min favorit i alla väder. Han försöker stoppa en film ifrån Hollywood med vad? Det kommer mera härifrån det är jag helt säker på. Jag vill verkligen skriva mer om honom just idag men kan tyvärr inte då jag skulle vilja göra en längre blogg av denna man – pojke.

mohammedAtt avbilda detta går ju inte eftersom det inte finns eller? Hur kan man då bli förbannad? Självklart så kommer detta fortgå så länge hatet består.

 

Vi höras.

 

 

Så länge islamkritiker hotas, förföljs och mördas finns det ett obotligt behov av att förlöjliga islam och dess symboler

Livet är här och nu detta måste jag påminna mig själv om, varje gång jag vaknar.

Hej mina vänner.

Dessa sista år så har många runt mig och mina yttre bekantskaper drabbats av cancer eller dödsfall. Det är aldrig bra att någon dör men att dö på ålderns höst och att personen ifråga upplevt mycket och har fått tagit del av livet på livets villkor då tycker jag att det kan vara något mycket vackert att persononen ifråga får gå vidare.

Men när livet rycks bort ifrån en ungdom som inte fått tagit del av livets kärlek och livets goda stunder så blir jag fruktansvärlds ledsen och förbannad, tycker att det blir ”skit” av allt.

Mitt knep för att klara detta har blivit att jag ska påminna mig varje dag att leva, leva kan låta väldigt ”klyschat” men prova själva ni som inte gör det redan, ta två minuter och eller prata med er själv om att just denna morgon och dag så ska jag njuta oavsett vad som händer. Jag ska försöka vara utanför mig själv och försöka hjälpa andra som behöver mig just idag, jag ska inte ha mig själv i focus utan ta dagen som den kommer och inte kritisera mig själv eller andra utan att förstå situationen och situationer som dessa kommer. För det finns en lösning på allt.

Framför allt så ska jag skratta åt mig själv och mina knasiga tankar och verkligen vara tacksam för det jag har.

Självklart så måste sorgen ha sin gång, livet går vidare oavsett vad som händer. Kommer alltid att påminna mig själv att livet ska levas. För mig att livet ska levas är i princip allt idag, jag är en lycklig kille just idag, det kommer självklart dagar då jag går ner mig rent mentalt men då påminner jag mig själv om att just nu för stunden ska jag njuta hur jävligt det än ser ut att vara.

Så passa på att njut ni vet aldrig när det tar slut. Sträck ut er hand och hjälp till och ni får tusen händer åter.

Vi höras.

Självklart att avlyssning förekommer i näringslivet och i annan verksamhet.

Hej mina vänner – hör och häpna nu tror Industri världens ordförande att vi är avlyssnade. Det var på tiden min vän.

Martin-Löf misstänker: Industrivärden har avlyssnats Industrivärdens ordförande Sverker Martin-Löf och företagets ledning misstänker att bolaget är utsatt för avlyssning.

Snowden Det var inte länge sedan det framkom att Angela Merkel blev avlyssnad och ledsen – sedan dog hela historien bort. Det är också för mig självklart att alla organisationer som jobbar med informationsinhämtning vet om att dessa också kan vara avlyssnade samt att Internet avlyssning också förekommer i 9 fall av 10.

tysklandNu kunde vi också läsa att alla polisanmälningar går att läsa helt öppet, detta är heller inget nytt för oss, eller? Så fort man är på ”nätet” så är man öppen för avlyssning. Nu för tiden pratar jag aldrig saker som har arten av s.k affärs hemligheter på telefon eller ”nätet”. Så ett enkelt budskap till er vill ni hålla något hemligt, prata inte i telefonen samt maila inte – vill ni maila finns det bra krypteringsprogram. Lycka till!

Vi höras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta skrev jag mars 2010 – otroligt aktuellt år 2015. Vi måste skydda våra skolor på ett bättre sätt!

Hej mina denna text nedan är ifrån år 2010 läs och det är skrämmande med tanke på den utveckling vi har i Europa nu.

Undersökning om säkerhetsmedvetande på skolorna

Jag lovade sist att presentera en undersökning om säkerhetsarbetet på skolorna. Vi har alltså låtit intervjua ett antal rektorer på gymnasieskolor runt om i landet.

Du kan läsa den i sin helhet här (PDF).  Det är en rätt skrämmande och minst sagt ojämn bild av skolornas säkerhetsmedvetande som visas upp.

För den som inte orkar eller hinner läsa hela undersökningen så sammanfattar jag den lite här:

  • 62 % av gymnasiekolorna säger sig inte alls varade oroade av hoten om dödskjutningar även efter hoten mot KTH.
  • Samtidigt anser 17% av gymnasieskolorna att risken är mycket stor eller ganska stor att ska ske dödsskjutningar på skolor i Sverige de närmaste två åren.
  • 50 % av gymnasieskolorna har inte uppdaterat sin säkerhets- eller riskplan de senaste sex månaderna. Alltså ingen åtgärd efter KTH-hoten.
  • 60 % av gymnasieskolorna har inte tagit del av de viktiga erfarenheter som gjorts i Finland efter dödsskjutningarna på skolor där.
  • 32 % av gymnasieskolorna saknar rutiner om riskbedömningar för hotbilder om våld.
  • 15 % av gymnasiekolorna har haft problem med anlagda bränder i sin skola.

Det finns också en intressant koppling till mobbing och kränkningar eftersom i stort sett alla, i ett internationellt perspektiv, förövare av såna här grova våldsbrott har visat sig varit utsatta för hot/kränkningar. Därför frågade vi också skolorna om de hade någon plan mot kränkande behandling vilket alla svarade ja på.

Det låter ju bra. Men den statliga myndigheten Skolinspektionen är inte lika imponerade. I en nyligen publicerad granskning som de låtit göra så visade det sig att 90 % av de granskade skolorna i saknar en årlig plan mot kränkande behandling som lever upp till lagen!

Det finns anledning att återkomma i ämnet.

Bevakningskameror

Såg ni förresten att en branschöverenskommelse har träffats mellan SABO och Fastighetsägarna, och granskats av Datainspektionen avseende den personliga integriteten, om kameraövervakning i hyresfastigheter. Riktigt bra tycker jag och tragglar man sig igenom den byråkratiska texten i överenskommelsen (orkade nästan hela) så är den ett gott exempel på hur man kan öka människors trygghet och samtidigt tänka på att Storebror inte ska se dig överallt.

På tal om kameror. Riktigt bra är också att SL nu beslutat att sätta upp bevakningskameror i de de ytrymmen ( på T-centralen, Slussen m fl) dit ordningsvakter för de personer som omhändertas i tunnelbanan. Det är något jag förespråkat i flera år. Nu behöver inte längre ord stå mot ord när folk som omhändertagits anser sig utsatta för övergrepp.

Vi höras och denna text ovan är ifrån år 2010.

 

Aik slipper betala tillbaka 12 miljoner i Panaxia härvan och terrorn fortsätter.

Hej mina vänner, detta var skönt för Aik att dom nu kan andas ut. Det är för mig en självklarhet att dom inte ska drabbas. Det finns så många klubbar i Sverige och för den delen i Europa som tagit emot s.k. tveksamma pengar. Men när klubbarna har en direkt lina in i den organiserade brottsligheten så att dom blir en tvättmaskin åt den som sponsrar ja då får man nog börja jobba på saken hos myndigheten.

Det var en pensionerad polis en av Sveriges bästa som jag ser dom hade utlandstjänstgöring i land som behövde hjälp han träffade jag på för ca ett år sedan, han berättade att det var helt öppet i den staden där han bodde att dom kriminella indirekt ägde klubben och man tvättade pengar där igenom. Så är det förvisso i film branschen också.

aik Det är för mig självklart att Aik och dess märke alltid skall sättas i första rummet och klubben är dess och innehållet detsamma,  det vill säga att dom sanna människorna som viger sin kärlek – föreningens stötte spelare oavsett hur vinden blåser så står man där och stöttar sitt lag, det är dessa kärleks älskande supporters som Äger klubben anser undertecknad.

Bra beslut.

terror Jag har skrivit om det tidigare och säger återigen att det förr eller senare kommer smälla här igen. IRA hade en part, England. Nu är vi alla måltavlor. Vi hade en sprängning på Drottninggatan och det kunde ha slutat mycket illa mina vänner. Nu har Frankrike haft betydligt många fler IS krigare än vad vi har. Men vi har soldater utomlands som krigar och då menar jag Svenska – vi är i blickfånget hela tiden hos dessa terrorister. När jag växte upp så var vi gulle plutt landet i dessa sammanhang, världsbilden på detta är nu totalt nerrivet av massa galningar som gömmer sig bakom den muslimska tron.

Jag tror att vi kommer att få lära oss att leva med detta under många år framåt.

Vi höras!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina tankar går just nu till offren och deras nära och kära – illdådet i Paris.

Hej mina vänner -återigen så smyger mördare fram denna gång i Paris. Det är för mig självklart att man får säga och tycka vad man vill jag kommer nog alltid säga och tycka vad jag vill.  Mina tankar går just nu till offren och deras nära och kära på tidningen i Paris som drabbades av detta illdåd.

Vi måste återigen svara upp med att vi är stolta över våra grundlagar nedan följer dessa och två av dom handlar just om att vi har rätten i Sverige att tycka till om saker. ALLA saker.

Sveriges grundlagar, dessa står över alla andra lagar!

  • 1974 års regeringsform innehåller grunderna för det svenska statsskicket, hur regeringen ska arbeta, vilka friheter och rättigheter det svenska folket har och hur val till riksdagen ska genomföras.
  • 1810 års successionsordning har regler för hur den svenska tronen ärvs, det vill säga vem som ska vara kung eller drottning.
  • 1949 års tryckfrihetsförordning innehåller bland annat bestämmelser om tryckfriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar.
  • 1991 års yttrandefrihetsgrundlag har regler för yttrandefriheten inom radio, tv, film och nya liknande medier.

Vi höras!

Värde rån och Panaxia inför 2015 – spännande blir det.

Hej mina vänner. Nedan följande händelse var i slutet på december 2014. Läsvärt.

Ekobrottsmyndigheten lägger ned en förunder-sökning om grov förskingring mot värdetransport-företaget Panaxia i brist på bevis. Detta trots att både drabbade kunder och konkursförvaltare anmält till Ekobrottsmyndigheten att förskingring av kundmedel pågått inom koncernen.

untitled– Utredningen har avsett att grov förskingring har pågått under lång tid. Det är vad som anmälts av både kunder och konkursförvaltare. Med de stränga beviskrav som gäller i brottmål kan jag dock nu konstatera att bevisningen inte räcker för ett åtal, säger Olof Kronlund kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Av det som konkursförvaltaren berättat framgår att Panaxias rutiner kring hantering av kundmedel varit tveksam. Pengar från hanteringen av kundmedel har löpande förbrukats under flera år i koncernens verksamhet.

Enligt EBM finns inte något lagstadgat förbud mot att sammanblanda kundmedel med egna medel i aktuell verksamhet men i händelse av obestånd kan agerandet utgöra förskingringsbrott.

untitled

– För att kunna ställa någon till straffrättsligt ansvar för denna hantering av kundmedlen i Panaxia-koncernen måste det gå att bevisa när obeståndet inträtt i förhållande till konkursen, vem som då ska hållas ansvarig för den hanteringen och att de ansvariga haft uppsåt till gärningen. Det räcker inte med oaktsamhet, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

Genom att denna hantering med kundmedel pågått under flera år blir den straffrättsliga bedömningen extra besvärlig, anser åklagaren.

– Det är svårt att fastställa var ett straffrättsligt ansvar ska placeras och än svårare att bevisa uppsåt hos de ansvariga då det verkar ha funnits en acceptans inom Panaxia-koncernen för hanteringen av kundmedel på detta sätt, även när det uppstått problem med att betala kunderna i tid och även när koncernbolagens olika styrelser förändrats.

Enligt Ekobrottsmyndigheten har det också varit svårt att göra en obeståndsbedömning eftersom företagets verksamhet kunnat fortgå i flera år trots ekonomiska svårigheter. Panaxia gick officiellt i konkurs den 5 september 2012 och vid konkursutbrottet uppgick underskottet i kontanthanteringen till cirka 476 miljoner kronor. Det kommer ta hela år 2015 att få mera klarhet i vad som hänt på Panaxia och dessa härvor advokat Conny Cedermark som gjorde ett strålande jobb i tingsrätten såg till att 7 av 9 åtalspunkter försvann.

Hur det blir nu i mitten på Januari kommer kanske inte bli lika lätt, Conny företräder en av grundarna till Panaxia och den manliga delen om man nu kan skriva så? Den andra hälften ska då representera den kvinnliga. Hur som så ska det bli intressant också att se hur konkursförvaltaren tänker göra med PWC som på ett lögnaktigt sätt skrivit om vissa samt undertecknad till Riksrevisionen – det ska Riksrevisionen tänker gå vidare. Själv får jag nu mera hjälp och bygger nytt. Ha det godare mina vänner.

Vi höras!

Håkan

SVD / TT  samt hisaksson.com