Kriminalvården tar över arrestbevakningen – mindre bevakningsbolag kommer drabbas.

Hej mina vänner, jag har levererat till polisen i mer än 10 år arrestbevakning – det man nu gör att man inte frigör mer polistid däremot så måste nog kriminalvården öka på sin budget rejält.

Värdefull polistid går åt till att vakta berusade, drogade och gripna – det märks inte minst dagarna kring jul och nyår. Men en förändring är på väg. Planer finns på att Kriminalvården ska ta över ansvaret för fler av polisens arrester.

– Att omhänderta frihetsberövade personer är Kriminalvårdens kärnverksamhet. Därför är det enklare för dem att bygga upp en gedigen kompetens, säger Anders Hall, chef för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen (RPS). TT.

RPS och Kriminalvården ser nu över vilka lokala överenskommelser som redan finns runt om i landet. Här tror jag att storstäderna kommer att tas över inom kort. Det hela handlar om personal resurser.

– Vi vill få en helhetsbild över de samarbetsformer som finns och sedan komma fram till hur man kan utnyttja de båda myndigheternas samlade resurser på bästa sätt, säger Hall.

Handfull dödsfall årligen

Varje år görs omkring 100 000 intagningar på polisarrester. Av dem är mellan 50 000 och 60 000 omhändertagna på grund av kraftig berusning.

I snitt dör sex personer per år i så kallad fyllecell. De vanligaste dödsorsakerna är akut alkoholförgiftning eller blandförgiftning med alkohol, narkotika och läkemedel. Såväl RPS, Polisförbundet som en statlig utredare har pekat på att det ökade blandmissbruket gjort det att svårare att bedöma om någon är i så dåligt skick att personen riskerar att dö. Men sjukvården har inte velat ta på sig ansvaret med hänvisning till att omhändertagandena är en ordningsfråga och därför en uppgift för polisen.

Hoppas på sjukvårdsnärvaro – detta tror blir bra. Har ”tjatat” om detta i många år.

– Det här har debatterats länge utan att man hittat någon lösning på det, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

I de fall där Kriminalvården tar över arrester kommer man att jobba utifrån samma behovsprövning som man alltid gör, och bedöma risken för självmord.

En passning till bevakningsbolagen som har arresterna idag – NI hade chansen mina vänner att visa upp er på scenen och kunna påverka RPS.

Vi höras!

 

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.