Vi leker med tanken att vi har en helt annan styrning i Sverige skulle då (Brå) ta fram annan statistik?

Hej mina vänner, undrar hur (Brå) såg ut under andra världskriget i Tyskland och hur påverkad blir inte människorna i Ryssland ? Det är ju helt klart så att olika politiska inriktningar är intresserad av olika slags statistik.

Om Brottsförebyggande rådet

 Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

 Sprider kunskap om brottslighet

En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Brås målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt för den officiella kriminalstatistiken även allmänheten. Brå har funnits sedan 1974 och leds av generaldirektören Erik Wennerström.

 Några av Brås ansvarsområden

  • Ansvara för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor
  • Ta fram fakta om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott
  • Utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän
  • Genomföra den årliga nationella trygghetsundersökningen
  • Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter
  • Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer
  • Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt

 

Vi höras!

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.