Dödligt våld, mord, dråp och misshandel. Snart Lucia.

Hej mina vänner. Snart Lucia med allt vad det innebär.lucia Vart fjärde dygn så dör ngn av våld i Sverige.

Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång brukar tillsammans benämnas dödligt våld. Det dödliga våldet har minskat något de senaste 20 åren, och minskningen gäller till stor del fall där offret är ett barn under 15 år.

År 2013 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är en ökning jämfört med år 2012, då 68 fall konstaterades. De senaste tio åren har antalet fall pendlat mellan just 68 som lägst och 111 som mest (2007). Det visar statistiken för konstaterade fall av dödligt våld.

Statistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Studier av dödligt våld i Sverige har visat att mer än hälften av de anmälda brotten egentligen inte handlar om mord, dråp eller så kallat misshandel med dödlig utgång. Statistiken över anmälda brott visar nämligen samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp.

Eftersom statistiken över anmälda brott ger en överskattad bild av det faktiska dödliga våldet genomför Brå sedan 2002 en specialstudie över dödligt våld där varje enskild polisanmälan granskas för att kunna presentera det korrekta antalet fall av dödligt våld. Resultatet från studien redovisas i en separat rapport som publiceras i samband med den slutgiltiga brottsstatistiken i mars.

Dödligt våld sker oftast i hemmet, där insynen är begränsad. Det innebär att det är svårt för utomstående att ingripa och förhindra brotten. Ofta handlar det om socialt utsatta miljöer — framför allt är det personer med missbruks- och/eller psykiska problem som begår denna typ av våldsbrott och som många gånger även drabbas av dem.

Fler fall med narkotikapåverkade

I 75 procent av fallen av dödligt våld känner de inblandade varandra sedan tidigare. Risken att bli överfallen och dödad på allmän plats är fortfarande extremt liten. Det är vanligast att brotten sker inom familjen, men man kan se en ökning av andelen fall inom kriminella grupperingar. Det dödliga våldet begås ofta med någon form av vapen, och kniv är allra vanligast. De senaste åren var i genomsnitt 45 procent av gärningspersonerna påverkade av alkohol, men det är en siffra som minskar. Istället ökar andelen narkotikapåverkade gärningspersoner.

När det gäller dödligt våld mot barn (under 15 år) har antalet halverats sedan början av 1990-talet. Det är mycket ovanligt att barn dödas av en för dem obekant person. Som så ofta annars så är det snarare i hemmet det dödliga våldet sker. I de allra flesta fall (nära 90 procent) är det en förälder som är gärningsperson. Ofta tar föräldern sitt eget liv efter att ha dödat sitt barn.

Få döms till vård

I genomsnitt klaras 80 procent av det dödliga våldet upp. Det är en högre siffra än för de flesta andra brottstyper. I statistiken ser man också att andelen fängelsedomar har ökat kraftigt, medan andelen dömda till rättspsykiatrisk vård har minskat.

De flesta fallen sker i storstadslänen

Omkring 65 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld skedde i något av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Relaterat till folkmängden var dessa län något överrepresenterade. Sett i ett längre tidsperspektiv framgår dock att det dödliga våldet följer befolkningsfördelningen i landet tämligen väl.

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.