Lite granna om domare.

Hej mina vänner. Precis som med allt finns det intresserade nämndemän, domare m.m. Men jag har varit på mängder med rättegångar och jag känner väldigt många som också varit på rättegångar där variationen varit stor på om det varit engagemang eller inte.

domare Detta är inget skämt men jag har varit på en rättegång under mitt på 80 talet där en nämndeman slumrade till. Jag kom ihåg att jag kände en smula för den frihetsberövande personen som vi skulle ha kontroll på. Nu ska jag snart berätta eller rättare sagt skriva om ett ”case” som jag håller på med som är graverande. Där olika myndigheter tappat kontroll och inte vill backa ur och göra rätt. Men det kommer förr eller senare bli ett solklart fall för JK.

domare 2

 

Vissa grundläggande bestämmelser om domare finns i regeringsformen. Där framgår bland annat att i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har varit ordinarie domare i domstolen. Det finns vidare ett krav på att det ska finnas ordinarie domare i lägre instanser. I sådana domstolar är det emellertid tillåtet för andra att tjänstgöra som domare, exempelvis som nämndeman eller som ett led i domarutbildningen. I fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål är det vidare möjligt för riksdagen att i lag göra undantag från kravet att det ska finnas ordinarie domare.

Vid de allmänna domstolsslagen (de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna), liksom i specialdomstolarna, tjänstgör domare med en rad olika titlar, som bland annat är kopplade till anställningsformen och chefsstrukturen.

Eftersom även nämndemän deltar i den dömande verksamheten, och därmed är domare, används i lagtexter begreppet lagfaren domare om de juridiskt utbildade domarna. Lagfarna domare är anställda vid en domstol. De lagfarna domarna kan vara ordinarie eller icke ordinarie domare.

Domaren eller domarna i målet benämns ”rätten”.

Svenska domare, till skillnad från de flesta andra länders domare, bär inte domarkåpa eller annan ämbetsdräkt. Vanlig klädsel är kostym eller dräkt.

Det sistnämnda text ifrån Wikipedia också

Vi höras!

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.