En het potatis när bloggen skrev om Länsstyrelsen – ca 6000 läsare på denna, bloggen har ca 10000 läsare per månad.

Aj aj aj Länsstyrelsen förutom att ni vill att bevakningen ska vara taxi – hur tänker ni när ni godkänner personal?

Hej mina vänner. Ägarna i Panaxia var dessa kriminella? Är Forex som blivit dömd kriminell? Forex har innan dessa köpte in sig i Panaxia fått viten och straff ifrån FI ca 50 miljoner kronor – vill ej gå in på kompetens nivån hos Länsstyrelsen för jag ska verkligen uppriktigt sagt säga att jag och många är ”rädda” för deras sätt att arbeta. När man diskuterar ägarfrågor hur gör ni då? Läser ni av aktieägarbilden på varje bolag? Hur gör ni med börsbolag? När jag var i kontakt med en ifrån Länsstyrelsen om detta hur man ser på frågan om få mansbolag och börsbolag så har jag ej ännu fått svar. Mina vänner ska ni ligga bra till hos Länsstyrelsen – skaffa en personlig referens.

Vem som helst kan äga aktier – inget konstigt med detta. Men vem beslutar om en person är känd som laglydig? Som ni skriver. Frågar ni Mikael Joansson som jag tror är informationsansvarig i bevakningsbranschen om undertecknad så skulle han säkert ”rynka” på näsan, han nämligen gillar inte mig enligt källor, varför vet jag dock ej. Kan vara att jag har varit KRITISK emot vår egna kår.

Tror ni också att mina konkurrenter talar väl?

Men hur som läs mina vänner Länsstyreslen egna text och lägg på då skvallret som går om deras egna personal. Läs och begrunda.

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen.

 

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd.

Auktorisation

För att få tillstånd krävs att verksamheten kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt samt i överensstämmelse med god sed i branschen. Verksamheten får inte ha en olämplig inriktning.

När en ansökan prövas är det viktigt att företaget har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet. De personer som ska ingå i företagets ledning ska vara kända som laglydiga personer. Länsstyrelsens tillstånd (auktorisation) måste finnas innan bevakningsverksamheten påbörjas. Det är alltså inte tillåtet att börja verksamheten utan tillstånd eller i samband med att en ansökan ges in.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för bevakningsföretag.

Godkännande av personal

All personal hos bevakningsföretag vara godkänd av länsstyrelse innan de får arbeta i företaget.

Avgifter

Godkännande av personal – 700 kronor

Ansökan om auktorisation – 3 700 kronor

Observera att en ansökan inte behandlas förrän fullständig betalning inkommit.

Lite granna om domare.

Hej mina vänner. Precis som med allt finns det intresserade nämndemän, domare m.m. Men jag har varit på mängder med rättegångar och jag känner väldigt många som också varit på rättegångar där variationen varit stor på om det varit engagemang eller inte.

domare Detta är inget skämt men jag har varit på en rättegång under mitt på 80 talet där en nämndeman slumrade till. Jag kom ihåg att jag kände en smula för den frihetsberövande personen som vi skulle ha kontroll på. Nu ska jag snart berätta eller rättare sagt skriva om ett ”case” som jag håller på med som är graverande. Där olika myndigheter tappat kontroll och inte vill backa ur och göra rätt. Men det kommer förr eller senare bli ett solklart fall för JK.

domare 2

 

Vissa grundläggande bestämmelser om domare finns i regeringsformen. Där framgår bland annat att i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har varit ordinarie domare i domstolen. Det finns vidare ett krav på att det ska finnas ordinarie domare i lägre instanser. I sådana domstolar är det emellertid tillåtet för andra att tjänstgöra som domare, exempelvis som nämndeman eller som ett led i domarutbildningen. I fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål är det vidare möjligt för riksdagen att i lag göra undantag från kravet att det ska finnas ordinarie domare.

Vid de allmänna domstolsslagen (de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna), liksom i specialdomstolarna, tjänstgör domare med en rad olika titlar, som bland annat är kopplade till anställningsformen och chefsstrukturen.

Eftersom även nämndemän deltar i den dömande verksamheten, och därmed är domare, används i lagtexter begreppet lagfaren domare om de juridiskt utbildade domarna. Lagfarna domare är anställda vid en domstol. De lagfarna domarna kan vara ordinarie eller icke ordinarie domare.

Domaren eller domarna i målet benämns ”rätten”.

Svenska domare, till skillnad från de flesta andra länders domare, bär inte domarkåpa eller annan ämbetsdräkt. Vanlig klädsel är kostym eller dräkt.

Det sistnämnda text ifrån Wikipedia också

Vi höras!

Lite grann om våra rätter i Sverige – det är uppenbart att det finns nämndemän som blivit påverkade.

Mina vänner, jag har nu under en längre tid varit ombud för mig själv och andra i tingsrätten och hovrätten samt emot andra myndigheter och polisväsendet.

Det som förvånar mig är intresset kring dom olika frågorna samt kundskapsnivån är vissa gånger så låg att jag som lekman har häpnat många gånger. Nedan följer lite fakta kring nämndemannauppdraget. Jag kommer hålla mig kring våra domstolar på bloggen ett tag så det är bara att köra på med frågor.

Roll och uppgift

Som nämndeman blir du en del av vårt lands rättssystem, och en av de drygt 8 000 nämndemän som tjänstgör i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

 Nämndemän dömer i olika mål och ärenden. Processen och arbetet kan se olika ut beroende på om det handlar om mål i allmän domstol (tingsrätter och hovrätter) eller om mål i allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätter och kammarrätter).

En viktig skillnad i att vara nämndeman i en allmän domstol och i en förvaltningsdomstol är att du i förvaltningsdomstol i regel får material i förväg som du måste sätta dig in i. För denna förberedelse utgår arvode. I allmän domstol behöver nämndemännen inte förbereda sig eftersom målen avgörs på det som kommer fram under förhandlingen.

Nämndemannauppdraget är opolitiskt

En nämndeman har samma ansvar för domstolens avgörande som juristdomaren. Nämndemännen röstar därmed om alla frågor som hör till avgörandet av målet och har rätt att reservera sig mot en dom eller ett beslut. Precis som juristdomaren är du som nämndeman skyldig att följa lagen i din dömande verksamhet. Du får inte heller låta dig påverkas av dina politiska åsikter. Nämndemannauppdraget är ett opolitiskt uppdrag, även om nämndemän nomineras av de politiska partierna.

Hur ofta?

Hur ofta en nämndeman tjänstgör i domstolen varierar, beroende på hur många mål domstolen har, hur många nämndemän som finns kopplade till domstolen och nämndemannens förutsättningar och möjligheter. Som nämndeman har du schemalagd tjänstgöring i domstolen 10-20 dagar per år, vanligen mellan klockan 9 och 16. Oftast hanteras flera kortare mål per dag.

Varken juristdomare eller nämndemän kan själva välja vilka mål de ska döma i. Domstolen lottar vem som ska döma i de olika målen.

Om domareden och tystnadsplikten

Som nämndeman måste du avlägga domareden innan du börjar tjänstgöra i domstolen. Eden är en försäkran på heder och samvete där du lovar att du ska tillämpa de svenska rättsreglerna.

Du lovar också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid rättegången och som inte ska bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning.

Närvaroplikt.

Nämndemän har närvaroplikt, vilket innebär att du som nämndeman måste komma till domstolen när du ska tjänstgöra. Uteblir en nämndeman kan det leda till att sammanträdet ställs in, vilket kan medföra stora kostnader både för domstol och inkallade på möten

Jäv

I ett modernt rättssamhälle är opartiska domstolar en förutsättning. Vid jäv får en domare, det vill säga även en nämndeman, inte vara med och besluta eller döma i målet. En domare är jävig om det finns tvivel eller tvekan om hans eller hennes opartiskhet i målet. Det finns ett antal olika situationer som är att bedöma som jäv, till exempel om domaren släkt med någon av parterna.

Avstängning ifrån uppdraget

En nämndeman som genom sitt beteende kan anses skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet kan stängas av. Skulle det inträffa att en nämndeman begått brott eller på annat sätt visat sig vara olämplig för uppdraget, kan domstolen besluta att nämndemannen inte längre får tjänstgöra (entledigande).

Vi höras vidare!

Vi kan aldrig tumma på säkerheten då det gäller människor liv och hälsa!

Hej mina vänner – kan inte låta bli att skriva om detta. Jag såg och hörde på Rapport just nu om deras inslag om Trafikverket men chefen där lät inte speciellt trovärdig.

Jag vet att media kan köra på men det bästa blir ändå om man vill förmedla något att bara säga det så naket och så avklätt det bara går. Detta var ett naket inslag. Det känns som man ”tummar” på säkerheten här.

Man kan säkert följa dessa sju fall som krävs människoliv och se ett mönster. Mitt tips till Trafikverket gå till botten med er LC.

Nästa problem som skakade om mig var för ca 1 månad sedan om byggnads arbetarna som dog i Hjorthagen. Om ni någon gång varit där så skulle ni inte bli förvånade. Tror att dessa som var där arbetade tre skift. Har åkt förbi där många gånger eftersom min mamma bor över bron.

Jag kan ta gift på att i detta fall så hade man ”tummat” på säkerheten.

Ska man lyfta frågan ännu högre så hur många själar har inte dött runt om i världen för att fotbolls VM spelas just där, nu är jag själv ett fan av fotbollen men just denna fråga måste nog mutskallarna i FIFA ta hand om. Dessa skulle själva lämna sina familjer och åka runt halva världen bo med sjutton andra personer på 10 kvadrat inte veta om lönen kommer eller om man överlever dagen.

Det FÅR aldrig någonsin chansas på detta sätt mina vänner. Sedan kommer alltid olyckor vare framme, annan sak.

Vi höras!

 

Krig och annat elände är kostsamt för Ryssland ca 1000 miljarder kronor. Att föra krig är ingen lönsam affär för länder.

Hej mina vänner – läste precis Dagens Industri. Ingen direkt ljusning om skulle vara ryss idag. Västvärldens sanktioner och raset för råoljepriset kostar ryska ekonomin 1000 miljarder kronor enligt landets finansminister Anton Siluanov.

Sanktionerna emot Ryssland började efter annekteringen av Ukrainska Krim i våras och har sedan vidgats när påstådda krigssituationer i östra Ukraina, det beräknas kosta Ryssland 300 miljarder per år.

Raset för råoljan på 30 procent sedan i somras ger samtidigt förluster på ca 90-100 miljarder dollar ca 670-750 miljarder.

 

Vi höras!

När Palme mördades så vet alla vart vi var, själv var jag och dök på Philippinerna.

Hej mina vänner, Palme mördades så var jag i alla fall på andra sidan jordklotet och där i en by så kunde jag läsa om detta overkliga dåd. Först kunde jag inte fatta, trygga Sverige, sedan på tåget hem i tunnelbanan satt affischer uppsatta med AIDS reklam. Detta var mycket märkligt för en ung man som nyss hemkommen ifrån den otrygga världen.

Strax efter elva på kvällen den 28 februari 1986 klev en revolverman fram ur skuggan vid ingången till butiken Dekorima vid Sveavägen i Stockholm och avlossade två skott – varav ett dödade statsminister Olof Palme och det andra rispade hans maka Lisbet på ryggen. Sekunderna därefter flydde mördaren uppför trapporna vid Tunnelgatan.

Tomten är far till alla barn!

Hej mina vänner – november är inte min favoritmånad direkt. Men jag mår bättre detta år så det är ett steg i rätt riktning

tomtefar

 

Vem har koll på Tomtens ekonomi?
– Bissnissen!

Kära Jultomten,
även detta år önskar jag mig ett fett bankkonto och en smal kropp. INTE tvärtom som du dumt nog tydligen trodde jag ville ha förra året. Tomta inte till det i år igen, tack!

Det finns fyra stadier i en mans liv:
1 Han tror på jultomten.
2 Han tror inte på jultomten.
3 Han är jultomten.
4 Han har glömt bort jultomten.

Den morddömde Sven-Göran kom in i rättsalen, steg upp i förhörsbåset och åklagaren började förhöra:
– Du medger att du sköt tomten när han genade över din tomt för att gå och tomta hos din granne?
– Ja, jag sköt honom så inälvorna bara sprutade ur honom… men jag är oskyldig!
– Men hur kan du vara oskyldig om du erkänner att du skjutit jultomten?
Sven-Göran håller upp sin jaktlicens där det står:
”Härmed erhåller Sven-Göran Albertsson jakträtt på tomten”.

– Har du bestämt än vad du ska ge frugan i julklapp?
– Visst, hon bestämde det åt mig.
– Vad blir det då?
– Hon sa att hon ville ha någonting med diamanter i… Så jag köpte en dvd med filmen ”Jakten på den försvunna diamanten”.

Jultomten är den man som får ligga allra mest. Han är en rik snubbe med en stor julklappsfabrik. Tomten har därför mycket makt. Och rika män med makt har historiskt sett haft lätt att få tag i kvinnor. Småtjejer räcker snällt fram sin önskelista till tomten, men hur tror ni vuxna tjejer gör för att få det dem vill ha av jultomten? Just det! Jultomten har säkert doppat korven i grytan fler gånger än vad man kan ana. Den pilske tomten har ju dessutom funnits i hundratals år, så han har håller på med detta leverna oerhört länge.

– Vilken låt av popgruppen Roxette handlar om julen?
– MUST have been love?!

Förra julen fick Styrbjörn en så skrikig pyjamas att han inte kunde sova utan öronproppar!

Jultomten får inga könssjukdomar, för han har sin renhjord.

Julen är tuff för män: Paketet är inslaget, staken står i fönstret och kulorna hänger i granen.

Vi höras!

Säpo: 250 svenskar kan strida för IS. Är dessa svenskar då?

Mina vänner.

Säpochefen Anders Thornberg uppger att hundratal svenska medborgare strider för Islamiska staten. Är dessa svenskar då?

 

 

Beatrice ASk ut och Dan Eliasson in på rollen som chef blå ljusen – spar tider igen år 2015?

Hej mina vänner.

Försäkringskassans chef Dan Eliasson blir ny rikspolischef är detta bra och vem kommer till kassan? Två stora betongklossar.

 Eliasson som nu får styra över polisens enorma omorganisation och den kommer att ta kraft får han inte uppbackning här så kommer han knäckas fortare en fa……..

Inrikesminister Anders Ygeman säger vid presentationen att Dan Eliasson genom sin breda erfarenhet har de främsta kvalifikationerna för tjänsten.

Okej – polisen har nu mycket pengar att röra sig med men kommer dessa försvinna fort ut i det stora svarta hålet. Kommer polisen klara sina målsättningar med den nya organisationen?

Kommer polisen på sikt att släppa på sitt våldsmonopol? Kommer Ygeman stå bakom när fighterna kommer med polisförbundet? Vi får väl se mer om detta? Skulle vara kul att höra vad GW har att säga om detta? När säkerhetschefen på försäkringskassan var ute i blåsväder vart var då Eliasson?

Visst jag förstår att man måste ha en skicklig organisatör för dessa frågor men jag hade nog hoppas på någon med ett militärt förflutet det är dags nu att börja samordna våra resurser ännu mera inom dessa två områden. Man kan inte stå och gapa efter allmänvärnplikt då man själv har suttit på bänken.

Ska vi köra på allmän värnplikt i Sverige så skall alla få göra detta – män och kvinnor, samma villkor. Klarar man inte detta så ska man få jobba inom vården.

Lycka till Dan – det kommer du behöva. Så fort den nya organisationen satt sig så kommer problemen att hopa sig. Ett dygn har bara 24 timmar.

En fråga man kan ställa sig är, ska den som slaktar en organisation vara med och bygga det nya?

Fakta: Dan Eliasson

Eliasson är född 1961, är utbildad jurist och har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket. Han är bland annat också tjänstgjort som statssekreterare.

Han har varit generaldirektör för Försäkringskassan sedan sedan 2011.

Eliasson tillträder direkt den 1 januari.

Vi höras!