Panaxia härvan, del 1 nu på fredag kl 11.00. Domen faller. En jävig advokat ifrån Foyen.

revisor

Som sagt det ska bli intressant nu på fredag och jag kan säga till er små ”rackare” som skriver på bloggen att jag kommer aldrig att släppa ut era kommentarer, skaffa en egen blogg era ljusskygga typer.

JÄV, är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

Reglerna för att förebygga jäv har ett dubbelt syfte nämligen dels att förhindra att någon påverkar ett beslut eller en dom otillbörligt dels att förebygga misstankar om att beslut inte tagits på sakliga grunder. Reglerna om jäv varierar mellan olika verksamheter och är typiskt sett strikta när det gäller myndighetsutövning men mindre strikta i andra sammanhang.

 

Einar WanhainenDet ska bli intressant och se om massmedia hakar på när domen faller. Detta är Einar Wanhainen och han representerar försäkringsbolag åt Foyen kan man säga, det sägs mycket gott om denna advokat. Väl mött Einar!

Joakim Sundqvist har varit jävig, så är det. Men han har gjort mycket annat också.

 

Vi höras.

 

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.