Så här såg det ut i Strict och Panaxia Security 2008, Vad hände sedan mina vänner?

STRICT: Berco ingår ramavtal värt cirka MSEK 10 med Panaxia Security
Berco Produktion AB (”Berco”) som är ett dotterbolag inom STRICT-koncernen har ingått ett ramavtal med Panaxia Security AB (publ) (”Panaxia”) som är Sveriges tredje största säkerhetsföretag. Avtalet som löper på två år och innefattar leveranser av totalt 50 transportskåp till värde- och säkerhetstransportbilar bedöms vara värt cirka MSEK 10. Samarbetet innefattar även att utveckla 10 moduluppbyggda inred-ningar till värdetransportbilar.

Panaxia är inom verksamhetsområdet värdetransporter Sveriges tredje största aktör och har under de senaste åren ökat sin marknadsandel avsevärt. Fordon för värde- och säkerhetstransporter ställer stora krav på säkerhet och funktionalitet baserad på den senaste tekniken. Avtalet som löper på två år och därefter med ett års löpande förlängning innefattar totalt 50 transportskåp till värde- och säkerhetstransportbilar
Ordervärdet uppskattas till cirka MSEK 10.

Därutöver innefattar avtalet att tillsammans med Panaxia utveckla 10 moduluppbyggda inredningar till värdetransportbilar. Syftet med modulbyggd inredning är att förbättra kundens transportekonomi samtidigt som flexibiliteten för att löpande implementera tekniska förbättringar ökar. Berco har hittills varit verksamt inom två områden, påbyggnader till Hägglunds civila och militära bandvagnar samt byggnation av transportskåp till lastbilar, exempelvis till Volkswagen. Ramavtalet med Panaxia innebär för Berco att bolaget tar ett första steg in på ett nytt expansivt kundsegment.

STRICT äger via dotterbolaget STRICT Industri I AB 93 procent av det Skellefteåbaserade industriföretaget. Bercos omsättning under räkenskapsåret 2006/2007 uppgick till cirka MSEK 85 och under räkenskapsåret 2008 beräknas omsättningen uppgå till knappt MSEK 100 med god lönsamhet. Berco är det första steget i STRICTs investeringsverksamhet att genom dotterbolaget STRICT Industri I AB bygga upp en portfölj av vinstgivande industribolag i Norrland.
För ytterligare information, vänligen kontakta

Mats Löfgren Verkställande direktör 1,618 STRICT AB (publ) Tel 08-5450 7351 Mobil 0704-91 81 71 mats.lofgren@strict.se
Roland Bergström Verkställande direktör Berco Produktion AB Tel 0910-77 08 73 Mobil 0701-87 08 73
roland.bergstrom@berco.eu
Vänligen se även
www.strict.se

STRICTs affärsidé är att genom finansiell rådgivning, investeringar och omvända förvärv öka förutsättningarna för att koncernens uppdragsgivare skall kunna expandera sina verksamheter och därmed på lång sikt skapa bestående ökade värden till sina respektive aktieägare. STRICTs verksamhet är uppdelad i tre verksamhetsområden. Finansiell rådgivning som bedrivs i det av Finans-inspektionen auktoriserade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB, Investeringar som bedrivs inom dotterbolaget STRICT Equity AB samt verksamhetsområdet Omvända förvärv inom vilket omvända förvärv av börskandidater sker.

Våra uppdragsgivare är privata och publika företag såväl som riskkapitalbolag, institutioner och ägare till företag som står inför ett generationsskifte. Vi fokuserar på medelstora transaktioner och har bred erfarenhet från ett flertal industrisektorer. Sedan 2001 har STRICT assisterat 31 företag med sammanlagt 62 kapitalmarknadstransaktioner. Av dessa företag är 20 noterade och elva är privata bolag. STRICT har cirka 550 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.

Jag ställer bara frågan. -Varför ”gaggar man om att det inte finns kopplingar mellan Bergström, Nygren, Gravius, Eklund, advokat Sundqvist. Ge mig lite förklaringar tack och varför skulle Schröder vara oskyldig? Kom igen nu ni som säger att ni vet!

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.