Övergrepp i rättssak! Går ni på mig så går ni på fel kille, jag blev ombedd att sluta skriva.

Övergrepp i rättssak är fruktansvärt fult, det fullkomligt brakar in ett rättsamhälle där vår demokrati utmanas, dom som håller på med detta ska få väldigt långa straff, det är min bestämda uppfattning.

Hur kan vi bara släppa förbi detta, jag har själv hört politiker säga att det är något som man får acceptera det liksom ingår i jobbet.

Så kan vi inte ha det mina vänner, ge nu EBM och polisen nya och mera medel för att köra på och något som man måste säga så är det bra att vi har en justitieminister som jobbar även fast flera manliga ”dumskallar” försöker sätta käppar i hjulet.

När någon försöker påverka brottsoffer och vittnen i syfte att dölja ett brott talar vi om otillåten påverkan. Med detta menas allt från hot och trakasserier till våld eller skadegörelse. Det handlar ofta om att få den utsatta personen att inte anmäla ett brott eller att komma med oriktiga uppgifter som gynnar gärningspersonen.

Jag anmäler alltid till polisen! När jag har bloggat så har människor i denna process bett mig sluta med detta, det självklart att det är en påverkan. Läs stycket nedan.

Att försöka påverka rättsprocessen med hot och andra metoder rubriceras som övergrepp i rättssak. En specialstudie som Brå har gjort visar att antalet anmälningar om övergrepp i rättssak ökade med 70 procent mellan 1999 och 2006. Sedan brottstypen började redovisas som en egen post i kriminalstatistiken 2009 har anmälningarna ökat ytterligare till närmare 5–6 000 per år.

 

Helt otroligt! Det bara ökar.

Även om det ofta talas om hot mot vittnen, visar forskning att det framför allt är brottsoffer som drabbas. Just när det gäller den organiserade brottsligheten kommer hoten antagligen inte till myndigheternas kännedom – om de drabbade själva är brottsbelastade och involverade i nätverkets brottslighet är benägenheten att anmäla brottet förmodligen låg.
Unga vet inte att det är ett allvarligt brott samt att jag själv måste understryka att detta gäller psykopater också men dom vet att dom kan nå framgång!Just hot om våld är den vanligaste formen av övergrepp i rättssak, faktiskt våld förekommer mer sällan. Däremot kan hotet få en förstärkt effekt eftersom det ofta uttalas i samband med våld. Ibland är det svårt att skilja ut övergrepp i rättssak från grundbrottet, till exempel när någon har blivit misshandlad och hotad om vartannat och under en längre tid. Detta kan innebära att övergrepp i rättssak ibland inte anmäls. Det är genom konsekvenserna för rättsprocessen som otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen gör sig synlig. Vissa personer står på sig, trots påtryckningar, medan andra ändrar sina redogörelser eller inte längre vill medverka i rättsprocessen. Det riskerar att försvåra utredningar och åtal av brott och därmed göra det möjligt för gärningspersoner att fortsätta med sin brottslighet.

Olaga förföljelse och kontaktförbud
Olaga förföljelse infördes i brottsbalken den 1 oktober 2011. Därför är 2012 det första året då anmälda brott för brottstypen finns tillgängligt för hela året. 2012 anmäldes 914 brott för olaga förföljelse.

Den 1 oktober 2011 ersattes lagen om besöksförbud med lagen om kontaktförbud för att förbättra situationen för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas eller har utsatts för våld, hot och trakasserier. Lagändringen innebär bland annat möjligheter till övervakning med hjälp av elektronisk fotboja.

År 2012 anmäldes 6 400 överträdelser av kontaktförbud, vilket är en ökning med 1 130 brott, sedan föregående år. Vid denna typ av brott är det vanligt att en enskild gärningsperson begår ett upprepat antal överträdelser mot ett kontaktförbud vilket ger upphov till ett stort antal brott i anmälan. Enligt uppgifter från Åklagarmyndigheten utfärdades 4 150 kontaktförbud under året, vilket är fler än föregående år.

En av sex politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld
Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Särskilt utsatt är ordförandeposten där en fjärdedel uppger att de utsatts för främst hot och trakasserier. Det visar Brås studie Politikernas trygghetsundersökning, där 10 000 förtroendevalda politiker svarat på frågor om oro och utsatthet för hot, våld och trakasserier i samband med sitt uppdrag som politiker.

Bland de tillfrågade ledamöterna i fullmäktige uppger 16 procent att de någon gång under 2011 utsattes för hot, våld eller trakasserier. Majoriteten av dem som drabbades under föregående år, utsattes flera gånger (79 procent). Två särskilt utsatta positioner är ordförande i socialnämnd och styrelseordförande, där 36 respektive 35 procent uppger att de utsatts.

Fakta som jag hämtat ifrån BRÅ.

  • 48 500 olaga hot anmäldes (2012)
  • 5 600 övergrepp i rättssak anmäldes (2012)
  • 6 400 överträdelser av kontaktförbud (2012)
  • 914 brott för olaga förföljelse (2012)
  • 400 personer lagfördes för övergrepp i rättssak som huvudbrott (2010)
  • 50 procent av de misstänkta är mellan 15–25 år (2010)

 

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.