Ekobrott i Sverige, stort mörkertal. Alla lurade hinner inte vänta utan säljer sin fordran till organisationer som driver in dessa. Valde undertecknad fel väg?

Hej alla,

Ekobrottsmyndigheten. Deras uppgift är att förebygga, förhindra, utreda och lagföra ekonomiskbrottslighet.

Ekobrottsmyndigheten är en specialist myndighet med olika specialist kompetenser och dessa människor ställs inför många stora prövningar.

Den här kompetensen ska analysera och utreda ekonomiskabrott, ofta är ekonomiska brott ganska komplicerade enligt myndigheternas ögon. Den här kompetensen består av eko åklagare, eko sekreterare, eko revisorer, eko poliser. Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiskabrott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste åren. Det gällerbåde internationellt och i Sverige.

Bedrägerierna har kommit med en raket fart i Sverige, dessa större bedrägerier är svåra för många erkänner per de facto att man inte har blivit lurad, undertecknad är ett solklart exempel på detta. Nu när jag började blogga så vet jag att det finns många, många där ute som har blivit lurade av skojare, skojarna tycker det är affärer, det är deras affärsverksamhet helt enkelt, bluffare är vad dom är.

Vakna Sverige, människor som har sparat en slant och vill ha en bra tillvaro på ålderns höst blir då lurade av människor som säger att dom har ett väldigt bra case där man kan placera sina pengar.

I sämre tider ökar pressen på och i företagen vilket ofta medför att antalet bedrägerier och ekonomiska brott blir fler. En anledning till att fler bedrägerier upptäcks under låg konjunktur är också att företagen blir mer kostnadsmedvetna och analyserar sina utgifter mera.

Ekonomiskbrottslighet i en högre skola så finns ej data, typ Panaxia härvan eller försäljning av obligationer t.ex. gruvor som inte existerar m.m.

Ekobrott är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. Under 2012 anmäldes 15 800 brott mot skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott), 11 100 bokföringsbrott och 2 755 förskingringsbrott. Dessutom anmäldes omkring 128 000 bedrägeri- och 7 900 bidragsbrott.

Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott.

DOM FLESTA ANMÄLS AV KONKURSFÖRVALTARE, DET PARADOXALA ÄR ATT KONKURSEN I SÅDANA FALL KAN VARA ATT MAN VARIT UTSATT FÖR ETT ELLER FLERA BROTT, MITT FALL ÄR ETT SÅDANT.

EBM är klart beroende av konkursförvaltarens utsago, om konkursförvaltaren som i detta fall inte gör ett ordentligt arbete så faller många saker mellan stolarna, brottslingarna går fria och skadan för dom drabbade blir ÄNNU större än innan, den drabbade utgår ifrån att vi lever i ett rättsamhälle.

Till ekonomisk brottslighet räknas till exempel bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott. De flesta misstänkta är medelålders män. Brotten begås oftast inom en näringsverksamhet.

Ekobrott vanligare i vissa branscher De två vanligaste ekobrottskategorierna, skattebrott och bokföringsbrott, upptäcks och anmäls vanligtvis av Skatteverket och av konkursförvaltare. Här har antalet inkomna brottsmisstankar i stort sett ökat under hela 2000-talet. Oredovisade intäkter och svartarbete är vanliga exempel på ekobrott som ofta förekommer i branscher där man hanterar mycket kontanter, exempelvis restaurang-, taxi- och frisörbranschen. Även inom byggbranschen har ekonomisk brottslighet uppmärksammats, bland annat då det gäller handel med svart arbetskraft.

Bedrägerierna skulle klaras upp snabbare och effektivare om vi hade en myndighet som arbetar på en resultat lön också, typ en slags bonus!

Antalet anmälda brott mot skattebrottslagen har minskat med 10 procent jämfört med 2011. Samtidigt har de grova skattebrotten ökat med 13 procent till omkring 4 450 anmälningar under 2012.

Att uppklaringsstatistiken är hög är för när åklagaren väcker åtal så är gärningsmannen självklart redan utpekad och Case Closes, när det gäller i den högra skolan så vill jag mena att just nu så är VI chanslösa!

Uppklaringsprocenten för ekonomisk brottslighet är relativt hög, vilket beror på att det nästan alltid finns en misstänkt när anmälan görs.

Nedan följer lite data som jag tagit ifrån BRÅ, det finns ingen data om dessa brott som jag skrivit om eller som jag själv nu lever i.

Exempel kan en person bindas till brottet i 33 procent av bokföringsbrotten och 23 procent av brotten mot skattebrottslagen (2011).Omkring 400 personer lagfördes under 2010 för brott mot skattebrottslagen som huvudbrott. Dessutom lagfördes cirka 1 700 personer för olika borgenärsbrott som huvudbrott, nästan uteslutande bokföringsbrott.

Närmare 750 personer lagfördes med förskingring och annan trolöshet som huvudbrott. Vid borgenärsbrott är det vanligast att personen meddelas strafföreläggande eller döms till villkorlig dom, medan det vid grovt skattebrott är vanligast att man döms till fängelse.

Den genomsnittligt utdömda strafftiden för grovt skattebrott är ett år och sju månader.

Tidigare år har det funnits brister i hur den ekonomiska brottsligheten har redovisats i statistiken. År 2007 infördes ett nytt system som ger en bättre bild av det faktiska antalet anmälda brott.

Detta är en ny företeelse hos oss!

Antalet anmälda fall av bedrägerier 2003-2012. Under den senaste tioårsperioden har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 94 procent. Antal anmälningar har mer än fördubblats sedan 2006. Sett i ett längre perspektiv har nivån för bedrägerier tidvis varit nästan lika hög.

Bidragsfusk och bluffakturor ökar – datorbedrägerier minskar

Under 2012 anmäldes cirka 128 000 bedrägeribrott (9 kap. brottsbalken). Det är en ökning med 13 600 brott (+12 %) jämfört med 2011. Bedrägeri med hjälp av internet har ökat med 42 procent till 21 200 anmälda brott, samtidigt som bedrägeri med hjälp av bluffaktura har minskat med 6 procent till 16 000 anmälda brott.

Under den senaste tioårsperioden har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 94 procent. Antal anmälningar har mer än fördubblats sedan 2006. Sett i ett längre perspektiv har nivån för bedrägerier tidvis varit nästan lika hög.

Stort mörkertal för bedrägerier

År 2012 anmäldes 7 910 bidragsbrott, vilket motsvarar en minskning med 12 procent jämfört med 2011. Drygt 40 % av bidragsbrotten avser brott mot Försäkringskassan. Dessa brott minskade med 25 procent till 3 320 anmälda brott.

Den faktiska brottsligheten är antagligen större, eftersom många bedrägerier inte kommer till myndigheternas kännedom. Av de cirka 8 000 personer som misstänktes för bedrägeri år 2010 var majoriteten män, 21 procent var kvinnor.  Den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom och strafföreläggande.

Nedan lite fakta

  • 128 000 bedrägeribrott (2012)

Nu skrivs det inte om i den högre skolan.  Du kan gå och köpa ett bolag för 100 miljoner, det är inget brott att du inte kan betala, men det är ett brott om du vet om detta innan affären GÖRS, så var fallet när Pan Alarm såldes till Panaxia 2008 december.

  • 15 800 skattebrott anmäldes (2012)
  • 11 100 bokföringsbrott anmäldes (2012
  • 7 900 brott mot bidragslagen anmäldes (2012)

3 200 personer lagfördes för bedrägeri som huvudbrott (2010) 2 755 förskingringsbrott anmälde(2012)

 De vanligaste formerna av bedrägeri är att ställa ut fiktiva fakturor, att manipulera bonusupplägg och att betala utersättningar mot förfalskade underlag.

Vanliga drivkrafter bakom olika typer av bedrägerier är missnöje med arbetssituationen, hård press från omgivningen eller tillgång till hemlig information och vetskap om hur företagets interna kontroller fungerar.

De allvarliga bedrägerierna utförs främst av personer i ledandebefattning inom de utsatta företagen eller organisationerna Dessa har normalt stor insyn i företaget och kan därigenom genomföra grövre bedrägerier. De bedrägerier som utförs av personer i ledande befattningar gör i genomsnitt tio gånger så stor ekonomisk skada jämfört med de som utförs av övriga anställda.

Panaxia är ett solklart exempel på att den ekonomiska chefen varit inblandad i bedrägeriet emot mig och min kollega, styrelsen likaså. Man ska komma ihåg att Panaxia var ett börsbolag inget annat.

ALLA I ETT FÖRETAG ARBETAR FÖR ÄGARNA I DETTA FALL FLERA TUSENTALS ÄGARE!

Hur kan ägarna skydda sig. Genom att lyssna till revisorernas upprepade anmärkningar ombrister i den interna kontrollen och göra förbättringsåtgärder.

Men om REVISORERNA INTE ANMÄLER DETTA! SAMT ATT BOLAGETS JURIST SPRINGER EN ENSKILDS ÄGARES ÄRENDE!

Den interna kontroll som i praktiken inte fanns hos Panaxia. Kom igen nu PWC! Vad har ni ställt för frågor till FOYEN? Vad fick ni för svar i dessa frågor?

Vi var ägare, vi kräver ett svar.  Kunde vi eller dom andra ägarna ha skyddat sig annorlunda EN större granskning av ledande befattningshavare kanske, här skulle man definitivt börjat med styrelseordförande och dess lakejer. Men om alla är med på bluffen så blir det svårt.

Panaxia borde gått i graven 2007 det är min uppfattning och den kommer inte ändras om något annat inte dyker upp. Jag har nu granska kollat och vridit på det mesta och kan bara konstatera att PWC samt FOYEN har gjort ett grymt dåligt arbete troligvist brottsligt. Jag kommer att lägga fram mera bevis på detta framgent.

Misstanke eller konstaterad oegentlighet, kontantuttag ur Panaxia kontantservice, detta visste SPARBANKERNA, den oskyldige Bo Bengtsson.

Detta är en stor härva där det nu förekommer hot också i bilden.

Fallet XX

Jag väljer att kalla det så, jag blir uppringd i slutet på november 2006 utav en person i min bransch som frågar mig om jag vill ta mig an ett fall där en person har satts under hot av en organisation som pressar han på pengar. Vid det aktuella tillfället så går vårt företag lysande, Nordiskbevakningstjänst är en framgångsaga.

Åren 2004-2007 så kom jag i kontakt med organisationer eller människor som blivit hotade eller hotade andra människor, det handlade om pengar och i vissa enstaka fall så kom prestige med i bilden. Varför jag vill ta upp detta fall är för att vår myndighet inte hänger med och det skadar vår rättsäkerhet för den svenska medborgaren.

Jag träffar mannen ifråga hemma hos honom, han hade byggt ett stort och fint hus. Han berättade för mig att den som han hade anlitat för byggnationen hade gått till en organisation som nu ville ha betalt.

Han berättade att han hade anlitat byggföretaget på rekommendationer av en god vän, jag kontrollerade upp företaget och det var ett känt företag på orten och hade i princip ett klanterfritt cv. Jag bad husägaren att plocka fram avtal och dokumentation som hade förts vid affären, det gjordes och jag kunde också konstatera att allt var i sin ordning, när jobbet skulle göras och när betalning skulle ske. Alltså inga problem.

De som jag hade till min hjälp här var en ekonom, samt revisor och jag själv. Det var vår lilla grupp. Så jag bestämmer träff med företaget som hade utfört jobben och med dess ”rådgivare” indrivarbolaget. Vi träffas på ett café på orten och de berättar sin historia.

Jag kunde bara konstatera att min uppdragsgivare INTE hade betalt och att byggföretaget skulle betala ut lön till sina anställda och leverantörer, byggföretaget låg inför en konkurs nu.

Så som jag fick förklarat så hade den här byggkillen om jag får kalla honom så två alternativ det ena var att gå till polisen och driva in pengarna den vägen det andra alternativet var att göra som han nu gjorde.

Det första alternativet skulle ta för lång tid och hans bolag skulle gått i källaren d.v.s. konkurs det andra alternativet var mycket dyrt men han skulle då klara bolaget, han hade inte tid att vänta. Mötet var inte alls som det brukar vara i sådana här fall utan det var sakligt och deras historia var trovärdig.

Jag blev förbannad på mig själv att jag inte kollat upp saker och ting bättre, min uppdragsgivare var en skojare själv! När jag la fram detta för min uppdragsgivare så skakade han bara på huvudet och kom med en ny lögn, jag förklarade för honom att jag inte kunde ha honom som kund eftersom han hade ljugit för mig och dessutom utsatt mig för en väldigt stor risk.  Jag uppmanade honom att betala och åkte därifrån.

Jag gjorde fel här, jag borde kollat upp klienten närmare, jag litade på den som jag hade fått jobbet ifrån och jag litade på klienten för han var utsatt för ett hot ifrån en brottslig känd organisation.

Okej, hur drar du nu paralleller till Pan Alarm affären och Panaxia?

När vi sålde Pan Alarm till Panaxia så utgick vi ifrån att det var en schysst affär, företaget fanns på en börslista med alla dess kontroll funktioner det var revisorer inblandade i bolaget och det fanns legala rådgivare som skulle se till att affären gick rätt till.

Det var ett kontant bud och vi skulle fått betalt, min kollega fick ca 85 % av köpeskillingen efter mycket krigande jag själv har inte fått något av detta mer än att man skickade över 11 miljoner aktier till mitt konto och ett par cementklumpar i Grekland där man påstår att jag skulle vara ägare till ett hus.

Jag valde den svenska modellen att vara tyst och försöka förhandla, ville inte ställa till mera oro. Dom ända som fick lida var jag själv och min familj.

Nu är inte denna historia slut, det finns nu tillräckligt med bevis för att jag har rätt i mina påståenden och bara för att man har ett varumärke som det står något på som är stort så betyder inte det att man alltid har rätt. FOYEN, PWC, SPARBANKEN. Upp till bevis.

Håkan.

 

 

 

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.