Har haft en föreläsning på ett seniorboende om brott och hur man skyddar sig i hemmet samt i offentlig miljö. Wow!

FöreläsningSå roligt och så bra det blev mina vänner. 

Jag var lite nervös över att inte alla skulle vara med under föreläsningen och att engagemanget skulle vara svalt. Men engagemanget var gott – hade också läst på bra om ämnet. Det här är nytt grepp. föreläsning 2 Kommer återkomma med vilket företag jag representerade.Det är ett genomarbetat material och vi är helt unika om detta – polisen gör så gott de kan. Det har gjort det mer som en cirkelgrupp, år 2030 kommer befolkningen i Sverige bestå av 30 procent som 65 år och äldre – mina vänner och alla är inte funktionsnedsatta, vilken kompetens vi hade rummet!

Tro mig alla konkurrenter och vänner åter har herr Isaksson  skapat en unik gren i säkerhetsfrågor. Sedan har jag naturligtvis haft hjälp av min kollega. Som vanligt när man sticker ut hakan så kommer någon grin ”pelle” höra av sig.

För ett tryggare Sverige mina vänner.

Kriminalvården! Testa och ”kör” ett privat alternativ, för mig är det självklart att vi ska prova ett privat fängelse.

Polisen ökar sina resurser – inlåsningen av ”busar” och andra rövare kommer att öka samt att straffen  kommer bli längre. Hårdare domar kommer att dömas. Nu kommer det verkligen bli ett läge där en privat aktör kan få lämna anbud att driva ett privat fängelse. Det finns privata sjukhus mina vänner.

Låt alla anbudsgivare vara med ifrån start till mål. Allt ifrån kostnad att bygga samt driften av detta, jag är och kommer vara övertygad om att detta blir en mera kostnadseffektivare lösning för Sveriges skattebetalare.

Vi höras

Håkan

 

År 2030 så kommer 30% av Sveriges befolkning vara äldre än 65 år. En grupp som är bortglömd men som bara växer.

Vissa inom våra myndigheter kalla det åldringsbrott medan andra kallar det brott emot funktionsnedsatta, samt att andra menar att det ska heta det som emn människa utsätts för.

 

Jag kallar det åldringsbrott.

Ska verkligen utländska bevakningsbolag få vara verksamma vid vår krigsindustri och andra känsliga bevaknings objekt?

Den ovanstående frågan är verkligen aktuell just nu, istället för att länsstyrelsen springer runt och kontrollerar uniformsfrågan så borde de och polisen lyfta fram denna fråga – är det verkligen rätt att utländska bolag bevakar känsliga objekt i Sverige, allt ifrån riksdag – regeringskansli – flygplatser, militära objekt.

Länsstyrelsen och polisen svarar på frågan. Detta är inte vår sak svarar de, kanske inte svarar undertecknad. Men vems är frågan?

Vad säger egentligen lagen om att utländska bevakningsbolag får bevaka polisstationer eller militära objekt? Vart dras gränsen?

Fundera på denna? Återkommer när kommentarer kommer. Ha en skön dag.

Håkan