Väktare, våld och blå uniform!

Hej,
Under den senaste tiden så har vi på Nordisk Bevakningstjänst blivit hårt granskade av media. Vi har varit tvungna att försvara oss i radio, tv, tidningar m.m. Som en följd av detta har grannar samt arbetskamrater börjat ställa frågor om allt möjligt då det gäller bevakningsföretagen. Detta tycker jag är bra! Äntligen börjar vanligt folk förstå att vi inom bevakningsbranschen är här för att stanna. Jag vill också poängtera att jag är en representant för Nordisk Bevakningstjänst i detta fall. Jag vill också berömma de ansvariga inom SL för hur de har hanterat händelsen som har figurerat i media, jag vet hur otroligt mycket tid och kraft dom lägger på säkerhetsfrågor.

Vi är idagsläget ca 20000 tusen väktare och ordningsvakter. Det är självklart att det blir en debatt då vi ingriper emot en minderårig. Det skall också tilläggas att detta var precis innan Juholt affären och det fanns inget speciellt att skriva om de här dagarna. Men vi är glada för denna uppmärksamhet vi får på Nordisk Bevakningstjänst även om den journalistiska kvaliteten kan diskuteras. Jakten på rubriker eller ”one liners” upphör aldrig att förbluffa mig. Jag blev paff när jag satt hos SVT i morgonsoffan och i ett så här allvarligt ämne så valde man att göra en jämförelse mellan björnen Baloo och Mowgli. Först bjuder man in för att diskutera detta ämne och sedan detta… tänkte jag. Jag ville diskutera sakfrågan! Nog om detta, det var helt enkelt ett helt korrekt ingripande. Men jag lovar att ställa upp för journalister, dom behövs! Det gör vi också inom bevakning.

Vi kommer i framtiden att se två stycken tydligt separerade ben som arbetar med säkerhetsfrågor. En polisiär del som till stor del arbetar med mord, grov organiserad brottslighet etc, denna del kommer att vara det statliga inslaget och den andra delen kommer kommunerna själva att få sköta, en kommunal polis helt enkelt. Den kommunala delen kommer att arbeta med mängd brottslighet, det som vi på Nordisk Bevakningstjänst kallar för trygghetsbrott. Denna del sköts redan idag till stor del av privata bevakningsföretag men i framtiden kommer det att bli än mer tydligt med en ”statlig” och en ”kommunal” polis. Nu har jag i skrivandet stund säkert retat upp många av läsarna men detta är fakta, så är det.

Nästa år har polisen bestämt att vi inom bevakningsbranschen ska ha en blå uniform på våra ordningsvakter. Men då vill det till att man kan börja se skillnaden på en väktare och ordningsvakt. Vad är en ordningsvakt och vad är en väktare? Vad vill våra kunder ha? Jag kommer ihåg för en 15 år sedan då vi slogs med näbbar och klor för att få fram en mjukare uniform till våra ordningsvakter så att dessa kunde få en mjukare framtoning.
Jag tror nämligen att det finns två sidor av detta uniforms gissel. Vi har nämligen kunder som köper bevakning. Varför köper man bevakning? Enkelt, man köper bevakning för att skapa en tryggare miljö. Vi på Nordisk Bevakningstjänst erbjuder våra koncept till alla. Vi försöker närma oss dom boende i de områdena där vi verkar med en mjukare framtoning. Tror ni då att våra ordningsvakter i dessa områden kommer att uppfattas av dom boende på detta vis om dom kommer med blå uniform? Nej självklart inte. Vill jag att våra väktare ska vara polisiära? Nej självklart inte. Nu är inte jag som bestämt detta men dom som jag har träffat och frågat samt diskuterat detta med står som frågetecken och undrar vad det är som händer i denna fråga. Jag vill poängtera att det är två olika arbeten. Visst liknar dom varandra i mångt och mycket när det gäller ordningsstörande osv. men därefter går gränsen. Brottsprevention vem jobbar framåt med detta? Uppsökande verksamhet som vi vill göra på ungdomsgårdar osv. Detta är bara några exempel. Vi inom bevakningen behöver och gillar polisen och vi litar på dom poliser vi träffar där ute och polisen litar på att vi sköter våra väktartjänster.

Vi inom bevakningsbranschen måste en gång för alla sätta oss ner och tydliggöra med RPS vad som gäller. Polisen är ca 20000 tusen personer, vi är lika många inom bevakningsbranschen samt om vi räknar in alla som arbetar inom sektorn säkerhet så blir vi många, många fler. Jag har inte ens nämnt säkerhetstekniken som kommer skjutande som en raket. Jag kommer säkert få kritik av flera som tycker att jag är någon slags självutnämnd profet åt bevakningsbranschen men jag vill understryka att jag brinner för ämnet. Vi vill ha ett tryggare Sverige helt enkelt. Utan att för den skull tumma på den personliga integriteten.

Nästa gång jag bloggar kommer det handla om värderingar inom bevakningsbranschen samt utbildningsfrågan.

mvh

Håkan
.